Krátky návrat k storočnici VOSR – od smrti cárstva k zrodu „Putinovho Ruska“

Krátky návrat k storočnici VOSR – od smrti cárstva k zrodu „Putinovho Ruska“

“Búúúm“ – zaznelo o 21. hodine a 40. minúte, dňa 7. 11. 1917 (25. októbra podľa vtedajšieho juliánskeho kalendára) z dela krížniku Aurora vtedy, keď na rozkaz vojensko-revolučného výboru, ako dohodnutý signál zahájil útok na Zimný palác v Petrohrade. Práve tento okamih dejín roztočil koleso udalostí, ktoré navždy zmenili nielen slovanský svet.

Veľká októbrová socialistická revolúcia bola násilným vyvrcholením dlhého obdobia nespokojnosti, ktoré zažívali masy ruských roľníkov no hlavne továrenských robotníkov. Tých využili na svoje politické ciele tzv. „boľševici“, frakcia Sociálnodemokratickej robotníckej strany Ruska. Viedol ich V. I. Lenin, ktorý svojím „učením o diktatúre proletariátu, imperializme a socialistickej revolúcii“, chcel zmeniť politickú situáciu a vziať moc Cárovi.

Ruský imperátor Mikuláš II., žijúci so svojou nemeckou manželkou ďaleko od dennej reality svojho ľudu výrazne podcenil do akej miery zašla nespokojnosť čoskoro vzbúreného proletariátu. Veľmi nepomohla ani tzv. „malá revolúcia“ z 1905 a vstup Ruska do 1. svetovej vojny bol tým posledným uhlíkom ktorý zapálil budúci revolučný požiar.

Boľševický prevrat znamenal deportáciu cárskej rodiny do Jekaterinburgu, kde 17. júla 1918 boli všetci jej členovia popravení. Po občianskej vojne tak prispel k vzniku mamutieho Zväzu sovietskych socialistických republík. Tento CCCP „projekt“ pod vedením Stalina, navzdory tomu o aký režim sa jednalo, vytvoril z Ruska a okolitých štátov silného obra, schopného poraziť Tretiu ríšu Hitlerovho zmanipulovaného Nemecka.

Sovietsky zväz, „náš priateľ na večné časy“, ale umožnil Československu a ďalším štátom, vybudovať národne hospodárstvo, vylízať sa z vojnových rán a útrap politických zrád niekdajších „spojencov“. Od 50. rokov zavládol tvrdý režim, vystriedaný „jarným vánkom“ Dubčekovcov, ktorý bol zarazený „železnou päsťou“ Varšavskej zmluvy. Celých 40. rokov socializmu v Československu zanechalo svoju výraznú stopu na spoločnosti, no aj silné a pracovité generácie ktorých úspechy môže zožať práve tá dnešná.

Spôsob života vo východnom bloku pochopí len ten, kto žil v štátoch východného bloku. Nespočet úspechov ktoré do roku 1991 Sovietsky zväz zaznamenal, dnes blednú pod neustálou jednosmernou rétorikou o jeho zločinnosti a útlaku. No nech bol „projekt CCCP“ akokoľvek tvrdý či krutý, na jeho základoch dnes stojí nová Ruská federácia.

Na čele obrodeného Ruska dnes stojí „multitalent“, ktorý hoci sám nie je cárom, po necelých dvoch dekádach vládnutia prinavrátil matičke Rusi jej niekdajšiu silu a lesk z čias Petrohradského sídla.

Foto zdroj:http://ruzomberok.dnes24.sk/news/detail/254789

(ill)