Kto pôjde neskôr do dôchodku?

Kto pôjde neskôr do dôchodku?

V budúcom roku pribudne k veku 62 rokov navyše 139 dní – to bude čas, kedy bude môcť človek odísť do dôchodku. Platí to pre poistencov narodených po 31. decembri 1955, nie však pre všetkých.

Výnimku z opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave dôchodkového veku na rok 2018, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára, majú občania, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do prvej a druhej pracovnej kategórie a tiež ženám podľa počtu vychovaných detí. V týchto kategóriách sú napríklad pracovníci v baníctve, jadrových elektrárňach či v ťažobnom priemysle, ale tiež policajti a vojaci.

Vek odchodu do dôchodku sa predlžuje postupne o určený počet dní, ktorý sa stanovuje každoročne v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov aj ženy zistenej Štatistickým úradom SR. Podľa súčasných pravidiel by sa o 18 až 20 rokov mal odchod do dôchodku predĺžiť na 65 rokov. Otázkou však je, aké dôchodky a z čoho bude sociálna poisťovňa vyplácať, keď čo mladé a šikovné uteká za hranice našej krajiny…

(iri)

Foto zdroj: http://www.oenergetike.sk/viac-z-energetiky/energeticka-chudoba-a-jej-zmiernenie/