Ktorý slovenský chotár je najkrajší?

Ktorý chotár je najkrajší, kde sa najlepšie starajú o hospodárske zvieratá a polia sa dozvieme počas gala-večera TOP AGRO v druhej polovici októbra, odborná komisia zložená z poľnohospodárskych novinárov, pracovníkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory už teraz po chotároch chodí a hodnotí prihlásené subjekty.

V kategórii malé farmy (do 500 hektárov) je prihlásených šesť fariem a v kategórii veľkých je prihlásených sedem. Komisia hodnotí obhospodarovanie pozemkov, ich udržiavanie, využívanie, množstvo buriny na poliach, upravenosť medzí pri poľných cestách či využívanie vetrolamov. Taktiež bude hodnotiť stav hospodárskych budov, čistotu maštalí, chov a pohodu zvierat, ale aj stav a úroveň agrotechniky. Plusom je spolupráca s miestnou samosprávou či včelármi.

Cieľom súťaže je upevniť multifunkčnú úlohu slovenského poľnohospodárstva a prispieť k tvorbe a ochrane životného prostredia na vidieku, pri udržaní intenzity poľnohospodárskej výroby a uplatňovaní politiky rozvoja vidieka.

Foto zdroj:https://www.noviny.sk/slovensko/banska-bystrica/152339-dedina-slavnych-rodakov-sa-prezentuje-pruzina

(iri)