Kultivujme jazykový prejav!

Kultivujme jazykový prejav!

V médiách sa predpokladá používanie spisovného jazyka, právom to očakávajú poslucháči, diváci aj čitatelia. Novinári by mali vedieť, že ich zaväzuje vplyv, ktorý majú na verejnosť, a mali by sa usilovať o kultivovaný jazykový prejav.

Vzhľadom na cudzie slová by mali myslieť aj na to, že cieľom ich rozprávania je odovzdať informáciu tak, aby bola zrozumiteľná pre široké masy. Jazykom, z ktorého sa v súčasnosti dostávajú slová do iných jazykov, teda nielen do slovenčiny, je angličtina. Rozširovanie nových slov majú väčšinou „na svedomí“ médiá, tie ich šíria do povedomia verejnosti. Mnohé prevzaté slová sa dostávajú do terminológie rozličných odborov a je možné, že laik im nerozumie a vidia sa mu čudné, napríklad outsourcing, brainstorming a pod.

Najmä starší ľudia alebo tí, ktorí neovládajú anglický jazyk, sa oprávnene sťažujú, že nerozumejú, o čo ide. Pracovníci médií by si mali uvedomiť, že text by mal byť zrozumiteľný pre čo najširšiu verejnosť. Mnohé anglické slová, pre ktoré máme slovenský ekvivalent, sa používajú v slangovej, teda nespisovnej komunikácii úplne bežne. Napríklad v rámci študentského slangu môžeme počuť, že čosi je „ízy“, „l“, „in“, že ktosi má „míting“ s kamarátom či „mesidž“ pre kolegu. To je v neoficiálnej komunikácii možné, v oficiálnej komunikácii – teda aj v médiách, by sme mali používať spisovný jazyk, ktorý sa všetci učíme v škole.

Foto zdroj:https://www.fler.cz/zbozi/brko-na-pisanie-s-drevenou-ruckou-pstrosie-6477679

(ebu)