Kultúra a vízie

Sloboda, sloboda, sloboda. Tak ju tu vraj máme už vyše dvadsaťsedem rokov. To je celkom vhodný čas na bilanciu ako takú. Štefan Hríb v dnes už neexistujúcej relácii „Pod lampou“ v jednej z debát mal hostí a diskutovali na tému dnešnej slobody. Reakcie boli viac menej skeptické. Čo nám tie roky priniesli? Nevymožiteľnosť práva, nový sociálny fenomén – bezdomovec, prekvitajúci organizovaný zločin. A predovšetkým silný sociálny prepad, ktorý začal enormne rásť s prechodom na euro. Pre tých, ktorým to ešte nedošlo, po prepočte naša životná úroveň nie tridsaťnásobne stúpla, ale klesla. A celková klíma v spoločnosti? Bez vízie.

Kultúra má participovať na tom, aby sme práve vízie a ideály nestrácali.

Čo sa stalo? Dnes máme slobodu, ale nakrúcame a vysielame balast. Prvoplánové televízne programy typu Farma, Zámena manželiek. Malé výnimky, ktoré veľmi elegantne nadviazali na humor sedemdesiatych rokov a prispôsobili ho súčasnosti dostali rýchlo stopku (napr. kabaret Ventil alebo humoristické Ooops!). Kedysi sme sa tešili na pondelkové inscenácie, adaptácie diel francúzskych, ruských, anglických či amerických klasikov. V nich sme videli skvelé interpretácie generácie vynikajúcich slovenských hercov – Dibarbora, Filčík, Rajniak, Blaškovič, Kvietik, Gruberová, Strnisková a mnohých, mnohých ďalších. Slovenská kinematografia zažívala doslova rozkvet v hranom filme až je ťažké vyberať a povedať: tento bol najlepší. Každý z nich priniesol niečo iné, iný zážitok, rozmanitosť.

Súčasný herci, ktorí majú svoje kvality, hrajú v úlohách a v programoch, pod ich umeleckú úroveň. Tvorcovia z nejakých záhadných dôvodov „nastavujú zrkadlo“ Slovákom ako ľuďom z „Dolnej hornej“. Ide síce o nadsádzku, ale naozaj sme sa stali karikatúrami samých seba, stratili svoju hrdosť a mentálne sme tak zleniveli, že sme sa stotožnili s aforizmom : „Nemôžeš v zrkadle vidieť človeka, keď sa doň pozerá opica“?

Uchýlili sme sa do komercizácie, pretože pre dlhometrážne filmy sa zo strany štátu nájdu len finančné miniodrobinky. Tvorcovia venujú viac energie na získavanie financii z grantov, od sponzorov, hľadaním koproducentov, čo pocíti samozrejme kvalita konečného výsledku. Kde je kvalitná pôvodná tvorba? Filmy, v ktorých by sme sa našli, ktoré by nás nabili energiou a radosťou zo života.

Generácie sa vždy menia. Od mladých nemôžeme očakávať, že budú ako my. Že ich bude tešiť to, čo tešilo nás. Ale záleží na tom, čo im ponúkneme a kam ich nasmerujeme.

Zdroj foto: http://mapio.net/o/4852479/