Lávka cez Trnávku nanovo spojí Trnavčanov

Lávka cez Trnávku nanovo spojí Trnavčanov

Výstavba novej lávky ponad rieku Trnávku z ulice Fraňa Kráľa na Šípovú ulicu sa začína v týchto dňoch. Samospráva tak plní svoj marcový sľub občanom. Za priaznivých poveternostných podmienok bude lávka dokončená v novembri a mesto na ňu z rozpočtu vyčlenilo 101 504 eur.

Pôvodná lávka bola v havarijnom stave. Postup prác musel byť rýchly, lebo zo statického posudku, ktorý mesto dalo vypracovať v októbri 2016, vyplynulo, že základové železobetónové piliere mosta už nie sú dostatočne. Nevyhnutne nasledovala aktualizácia minuloročného rozpočtu mesta, v rámci ktorej bola doplnená položka na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši odstránenie mostného objektu a výstavbu nového mosta v novej polohe. V porovnaní so starou lávkou, ktorá bola priúzka, nová bude tri metre široká a bezpečne po nej prejdú oproti sebe nielen chodci, ale aj dvaja cyklisti. Okrem toho dôjde k dispozičnej zmene, ktorá odstráni nepríjemnú zákrutu chodníka vedúceho k lávke.

Nová lávka bude založená s pomocou veľkopriemerových plávajúcich pilót s pätou na úrovni ílovitých štrkov. Krajné opory budú tvorené železobetónovými monolitmi. Osemnásť metrov dlhá nosná konštrukcia mostu bude z ocele, podlaha z pevného dreva.

 

Foto zdroj: http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/mestske-opevnenie

(iri)