Lekárov – dôchodcov vyháňa povinné zavedenie eZdravia z ambulancií

Lekárov – dôchodcov vyháňa povinné zavedenie eZdravia z ambulancií

Výbor Slovenskej spoločnosti všeobecných lekárov má informácie, podľa ktorých lekárov v dôchodkovom veku, ktorí by však mohli a chceli ordinovať, vyháňa povinné zavádzanie eZdravia z ambulancií. Finančnú náročnosť pripojenia len na niekoľko rokov nedokážu znášať.

Stovky takýchto lekárov nemá kto nahradiť a ukončenie ich ordinovania priamo ohrozí zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Lekári žiadajú, aby ministerstvo zdravotníctva prehodnotilo a napokon zastavilo elektronizáciu zdravotníctva v terajšej podobe, pretože majú okrem iného také poznatky, že elektronizácia momentálne ohrozuje diskrétnosť informácií o zdravotnom stave pacientov.

Všeobecní lekári žiadajú, aby bolo pripojenie do systému dobrovoľné a postupné, čo by mohlo pre slovenských pacientov zachrániť starších lekárov. Výbor poukazuje aj na nedofinancovanie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých oproti iným lekárom – napríklad oproti detským lekárom a lekárom pre dorast dostávajú mesačne o tisíc eur mesačne menej a to pri počte 1700 dospelých pacientov v porovnaní s tisíc deťmi.

Za nešťastné považujú aj prehliadky mŕtvych tiel. Podľa lekárov má prehliadka zosnulého minimálnu nákladovú cenu 60 eur. Pre lekára to znamená nezaplatenú prácu vykonávanú po pracovnej dobre z donútenia.

(iri)

Foto zdroj: http://nationalpost.com/health/no-country-for-old-doctors-growing-number-of-mds-over-65-fighting-regulators-calls-for-them-to-retire