Levočská fontána

Komplexnú obnovu fontány Dobročinnosti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z roku 1898 dokončievajú v Levoči. Viac ako 15 rokov bola nefunkčná, problémom bol vodný systém z druhej polovice 20. storočia, ktorý bol zastaralý.

Fontána pred radnicou je spomienkou na obchodníka Gustáva Hermana, ktorý ju dal postaviť. Symbolizuje dobročinnosť. Herman bol bohatý človek, v Levoči založil aj nemocnicu či sirotinec. Financie venoval mestu nato, aby v Levoči zaviedli verejný vodovod. Jeho jedinou podmienkou bolo, aby voda z fontány striekala na všetky strany.

Rekonštrukcia fontány by mala byť dokončená v priebehu septembra, na jej obnove sa pracovalo od jari. Jej obnova bude stáť zhruba 140 000 až 150 000 eur. Mesto získalo financie v rámci cezhraničnej spolupráce, išlo o sumu  43 000 eur, ďalších 85 tisíc eur dostalo mesto ako dotáciu od Ministerstva financií SR, zvyšok doplatí z vlastných zdrojov. Bronzová socha Dobročinnosti, ktorá je umiestnená na fontáne, znázorňuje ženu podávajúcu dieťaťu kúsok chleba. Vznikla podľa plánov Ladislava Steinhauza.

Levoča vznikla z dvoch pôvodných slovanských osád, ktoré pravdepodobne spustošili Mongoli v roku 1241. Najstarším písomným dokladom, v ktorom sa prvýkrát vyskytuje pomenovanie Levoče ako Leucha, je listina kráľa Bela IV. z roku 1249. V roku 1271 sa Levoča stala hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov. V roku 1317 sa už spomína výslovne ako kráľovské mesto.

Foto zdroj:https://spis.korzar.sme.sk/c/20644540/v-levoci-finisuju-s-obnovou-fontany-z-roku-1898.html

(ebu)