Lídri V4 vyzvali na večeri Junckera, aby Európska komisia nemerala dvojakým metrom

Lídri V4 vyzvali na večeri Junckera, aby Európska komisia nemerala dvojakým metrom

S predsedom Európskej komisie (EK) Jean-Claude Junckerom sa na neformálnej večeri stretli predsedovia vlád štátov Vyšehradskej skupiny. Výsledky stretnutia premiérov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska však neboli novinárom prezentované. Predseda českej vlády Bohuslav Sobotka vo svojom stanovisku po stretnutí uviedol, že Junckera požiadal, aby Komisia pôsobila v rámci hodnotenia pravidiel Únie nestranne.

Na večeri predstaviteľov V4 so šéfom Eurokomisie 18. októbra sa diskutovalo o dvojakom prístupe eurokratov k niektorým členským štátom Európskej únie, žalobám EK, ale aj o utečeneckej otázke a všeobecnému fungovaniu EÚ.

Vedúci Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ Peter Javorčík pri tejto príležitosti uviedol, že večera s Junckerom bola nastavená na otvorenú a intenzívnu diskusiu o rôznych témach. Nakoľko v rámci samitu lídrov členských štátov Európskej únie, ktorý sa koná v Bruseli 19. a 20. októbra, nie je vždy časový priestor na vysvetľovanie pozícií k niektorým otázkam, bolo podľa Javorčíka stretnutie predsedov vlád Vyšehradskej štvorky vhodnou platformou na otvorenú a intenzívnu diskusiu o rôznych témach. Medzi nimi aj otázka vysielania pracovníkov do zahraničia, téma energetiky, migračná otázka a schengenské hranice.

Jean-Claude Juncker vo svojej pozvánke lídrom V4 zdôraznil dôležitosť jednoty EÚ, ktorú podľa jeho názoru zaťažujú nezhody ohľadne migrácie, ale aj ďalšie dôležité otázky.

Český premiér Bohuslav Sobota vyzval Junckera, aby Európska komisia nedržala v rámci dodržiavania pravidiel niekoho stranu a pôsobila nestranne.

“Komisia by mala, pokiaľ ide o implementáciu práva v jednotlivých členských štátoch, merať rovnakým metrom. Nemalo by to byť tak, že na niekoho sa hľadí prísne, pretože neposlúcha a u niekoho za rovnaký prehrešok túto prísnosť nevidieť,” vyhlásil po stretnutí Sobotka. Ako uviedol, s predsedom EK predstavitelia V4 diskutovali aj o štatistikách žalôb, ktoré Komisia podala na tie štáty, ktoré si podľa nej neplnia svoje záväzky.

Témou bol aj odlišný prístup k národným dopravcom, ktorý uplatňujú niektoré členské štáty eurobloku. Riešením by podľa štátov V4 bolo odbúranie bariér v rámci vnútorného trhu. Rozhovory sa týkali aj utečeneckej otázky, fungovania spoločného trhu a vonkajších hraníc schengenského priestoru. Lídri Slovenska, Česka, Poľska,Maďarska a Európskej komisie sa dotkli aj reformy EÚ a posilneniu vzájomnej spolupráce v oblasti európskej obrany.

Štáty Vyšehradskej skupiny podľa Sobotku vystupovali konzistentne a solidárne.

Foto zdroj: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/kolacja-junckera-i-premierow-v4,782593.html

(tom)