Maďarsko: Zastavme Brusel!

Maďarsko: Zastavme Brusel!

Maďarsko spustilo počas minulého týždňa celonárodnú kampaň v ktorej sa ľudí pýta, ako sa vysporiadať s tou politikou Európskej únie, ktorá “predstavuje hrozbu” nezávislosti krajiny. Vládny predstaviteľ Bence Tuzcon sa k prebiehajúcej kampani vyjadril, že “Maďarsko čakajú v nadchádzajúcom období veľké rozhodnutia a súboje, ktoré krajina môže vyhrať len s podporou verejnosti.“

Počas kampane obdrží každá domácnosť v Maďarsku dotazník s názvom “Zastavme Brusel!”, so šiestimi otázkami týkajúcich sa nezávislosti krajiny od EÚ. Obyvateľov sa v ňom pýtajú, “čo by malo Maďarsko urobiť” v súvislosti s politikou Únie – ako je napríklad imigrácia, zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny medzinárodnými mimovládnymi organizáciami (MVO), podpora tvorby pracovných miest, alebo presunutie právomocí týkajúcich sa zvyšovania daní a cien energií na Brusel.

Jedna z otázok napríklad znie: “Čo by malo Maďarsko urobiť”, keď “napriek sérii nedávnych teroristických útokov v Európe, bude Brusel nútiť krajinu akceptovať nelegálnych prisťahovalcov.” Dotazník obsahuje viacero možností odpovedí: “Nelegálni prisťahovalci by mali byť pod dozorom, kým príslušné orgány rozhodnú o ich prípade” alebo: “Nelegálnym prisťahovalcom by sme mali umožniť voľne sa v Maďarsku pohybovať.”

Tajomník kancelárie predsedu vlády Csaba Dömötör uviedol, že “svojou účasťou na tomto prieskume chránia Maďari nezávislosť krajiny.” Dodal tiež, že “vláda žiada maďarských obyvateľov o asistenciu v jej úsilí chrániť svoje hranice,” so zámerom vyhnúť sa povinnosti prijať na svoje územie imigrantov.

V roku 2015 maďarské úrady uskutočnili podobnú kampaň s názvom “Národné konzultácie“, v ktorých sa vtedy obyvateľov pýtali na tému imigrácie a terorizmus. V prieskume bola aj otázka, či „nesprávne zvládnutie imigračnej otázky zo strany Bruselu nemôže mať súvis v náraste terorizmu“ alebo či „ekonomickí migranti neohrozujú pracovné miesta a živobytie Maďarov.” Dotazník bol sprevádzaný listom podpísaným maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý v ňom označil migráciu ako príčinu teroristických útokov v Paríži v roku 2015.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) spomínaný prieskum toho času kritizoval a vyjadril obavy, že svojim charakterom môže prispieť k šíreniu xenofóbie v Maďarsku.

Foto zdroj: http://gazdasagportal.hu/index.php/orban-2017-a-lazadas-eve-lesz/

(tom)