Malé pivovary sú trendom

Malé pivovary sú trendom

V bratislavskej mestskej časti Nové Mesto plánujú zriadiť malý pivovar. Mal by slúžiť na výrobu rozličných druhov piva, ktoré budú určené pre distribúciu do reštauračných prevádzok a pohostinských zariadení.

Vyplýva to zo zámeru, ktorý istá súkromná spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Malý pivovar sa bude nachádzať v priemyselnej časti Bratislavy v existujúcom objekte na Magnetovej ulici. Spoločnosť hodlá účelne využiť časť objektu priemyselnej haly a upraviť na zabudovanie technologického zariadenia pre varenie piva. Po dokončení sa ráta s produkciou piva v množstve 1 320 hektolitrov za rok. S úpravou priestorov hodlá investor začať v septembri tohto roka a ukončiť by ju chcel v novembri. Predpokladaným termínom spustenia prevádzky je december 2017. Celkové náklady by mali dosiahnuť približne 250 000 eur. Na Slovensku sa v súčasnosti prevádzkuje 45 malých pivovarov a ich počet narastá.

Foto zdroj:http://www.urpiner.eu/sk/o-pivovare

(ebu)