Mariánsky kult v ľudovej maľbe, plastike i grafike predstavilo koncom roka Etnografické múzeum v Martine

Mariánsky kult v ľudovej maľbe, plastike i grafike predstavilo koncom roka Etnografické múzeum v Martine

Výstava Panna Mária – Matička naša predstavuje zobrazenia Panny Márie ako predmety symbolické, poskytujúce ochranu. Sú jedným z najpôsobivejších prejavov ľudového výtvarného umenia.

Kult matky Ježiša Krista bol posilnený cirkevným koncilom v Efeze v roku 431, kedy bola vyhlásená za Bohorodičku. V Habsburskej monarchii bol v období protireformácie podporovaný a šírený jezuitmi. Na území Slovenska sa premietol kult do ľudového sakrálneho rezbárstva, maliarstva aj sériovej produkcie drevorezov, náboženských tlačí, škapuliarov, agnuštekov, porcelánových sošiek, olejotlačových obrazov.

Výstava približuje vystavené exponáty tak, ako ich vnímali naši predkovia a zároveň poukazuje na ich pretrvávajúcu symboliku. Predmety bývali umiestnené v domoch našich predkov v najvážnejšej časti izby – v kultovom kúte alebo nad posteľou, čo malo zabezpečiť ochranu aj počas spánku. Umiestňovali ich aj vo výklenkoch a na priečeliach domov a brán do hospodárstiev, pre pútnikov boli v prícestných kaplnkách.

O rozšírení mariánskeho kultu svedčí aj dielenská a továrenská produkcia artefaktov z konca 18. storočia až do prvej polovice 20. storočia, pričom v domácnostiach mnohé pretrvávajú dodnes. Ľudia sa k nim utiekali v ťažkých situáciách, v utrpení, mali aj pomôcť v nebezpečenstve. Mariánsky kult je na Slovensku dodnes rozšírený medzi gréckymi a rímskymi katolíkmi. Výstava Panna Mária – Matička naša bude v Etnografickom múzeu v Martine do 28. februára.

(iri)

Foto zdroj: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=3258