Médiá deformujú spisovnú slovenčinu

Hovorí Eleonóra Bujačková, lektorka slovenského jazyka       

Takmer dvadsať rokov ste pôsobili ako redaktorka v Slovenskej televízii, kde ste sa úspešne snažili kultivovať používanie spisovného slovenského jazyka. Pokračujete v tom aj v súčasnosti, pravda, už nie v médiách hlavného prúdu. Ako vidíte používanie, resp. nepoužívanie spisovnej slovenčiny v médiách?

Vidím to veľmi kriticky čo sa týka printových médií, ale ešte horšie to počujem z elektronických médií, až to píli uši, aké nezmysly a patvary vychádzajú tzv. redaktorom a moderátorom z úst. Nejde o to, z ktorej časti Slovenska pochádzajú a v akej nárečovej oblasti vyrastali. Ide o to, že sa nikdy nenaučili spisovný jazyk, pre väčšinu z nich materinský, no majú drzosť vystupovať na verejnosti, pritom je to pre nich pracovný nástroj, ktorý im poskytuje živobytie. Keď sa to nenaučili na základnej, strednej ani vysokej škole, tak sa to už nenaučia, no najhoršie je, že deformujú vnímanie jazyka verejnosťou, ktorá potom preberá pokrivené formy.

Ale netýka sa to iba ľudí pôsobiacich v médiách. Koho ďalšieho by ste zaradili medzi przniteľov spisovného jazyka?

Týka sa to všetkých verejne pôsobiacich osôb od učiteľov, pracovníkov vo verejnej a štátnej správe,  právnikov, umelcov až po politikov na komunálnej i celoštátnej úrovni. Títo všetci by okrem ovládania spisovného jazyka mali aj poznať zákon o štátnom jazyku a príkladne ho dodržiavať. Inak ten zákon nemá význam a jeho porušovanie je len dôkazom toho, že kde nie sú sankcie, nemá význam vytvárať zákonné normy.

Vidíte nejaké východisko z tejto smutnej situácie?

Áno. Zlepšiť vyučovanie jazyka na všetkých stupňoch škôl, zaviesť v médiách sankcie za porušovanie jazykových noriem a lektorsky pôsobiť na všetky verejne činné osoby, aby sa naučili správne používať spisovnú slovenčinu ako štátny jazyk platný zo zákona na celom území našej republiky. 


(iri) foto archív E. B.