Merkelová: Európa je príliš slabá, musí sa správať ako globálny hráč

Merkelová: Európa je príliš slabá, musí sa správať ako globálny hráč

Európska únia je v mnohých oblastiach príliš slabá a pomalá a preto je potrebná užšia spoluprácu v zahraničnej a bezpečnostnej politike, ale aj v rámci ochrany vonkajších hraníc eurobloku. Na zjazde Kresťansko-demokratickej únie to vyhlásila predsedníčka CDU a zároveň šéfka nemeckej vlády Angela Merkelová.

Podľa jej názoru je súčasný svet definovaný nestabilitou, neistotou a neprehľadnosťou. Ako dodala, vznikajú v ňom nové centrá moci a rozpadá sa aj existujúci svetový poriadok. Ďalším dôsledkom je to, že aj dlhotrvajúce a osvedčené partnerstvá sú podrobené zaťažkávajúcej skúške.

Nemecká kancelárka v tejto súvislosti vyzvala na to, aby Európska únia zohrávala úlohu globálneho hráča.

„Ak chceme, aby Európa bola globálnym hráčom, musí sa ako globálny hráč aj správať,“ zdôraznila Merkelová s tým, že štáty Európskej únie by mali lepšie spolupracovať v oblasti obrany, zabezpečenia hraníc a zahraničnej politike. Taktiež dala dôraz na jednotný trh eurobloku.

Upozornila, že Európska únia zohráva pre Nemecko úlohu garanta toho, že na medzinárodnej scéne sa presadzujú záujmy a hodnoty jej krajiny.

Pripomenula, že Európa je príliš slabá a príliš pomalá v mnohých oblastiach. Preto je podľa jej názoru potrebná väčšia hospodárska dynamika a viac inovatívnych riešení.

Za najväčší problém považuje predovšetkým dlh niektorých európskych štátov. Povedala zároveň, že Európska únia a iné štáty sú pripravené na solidaritu, ale iba v takom prípade, ak si konkrétne krajiny plnia svoje domáce úlohy a uskutočňujú potrebné reformy.

Kancelárka samozrejme zabudla pripomenúť, že jedným z ťaživých problémov súčasnej Európy sú utečenci a utečenecká politika eurobloku. Na jej katastrofálnych dôsledkoch sa sama podieľala.

Foto zdroj: http://weknowyourdreams.com/angela-merkel.html

(tom)