Mimovládne organizácie: „Vyzývame vás, aby ste hlasovali proti tomuto fašistickému návrhu zákona“

Včera po celom dni rokovania o zákaze interrupcií poslanci stále neuzavreli debatu, prihlásení sú do nej ešte siedmi rečníci. Pokračovať budú dnes (29.5.) od 9.00 h., oznámil v závere 12. rokovacieho dňa 31. schôdze podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd).

Do diskusie sa počas tohto dňa zapájali takmer výlučne poslanci ĽSNS, ktorí návrh predkladali. Diskutovali sami so sebou, občas sa zapojili aj poslanci Milan Krajniak (Sme rodina) či Richard Vašečka (nezaradený). V utorok o 11.00 h majú poslanci odhlasovať všetky doteraz prerokované body.

Aliancia za rodinu preto opäť vyzýva  ľudí, ktorí sú za život a ochranu nenárodného dieťaťa, aby prišli  v utorok 29.5.2018 o 11:00 hod pred NR SR.  Občania za ochranu života nenarodeného dieťaťa boli pred NR SR aj v utorok 22.05.2018. Informovali sme TU!   

Video z 22.05.2018 TU!

Podľa Ústavy SR č.l 15 ods.1 Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.

Proti prijatiu novely zákona sa postavilo takmer 50 mimovládnych organizácii. Informuje o tom mainstream.  Kto číta mainstream? – TU!

V mainstreame  k téme novely zákona o interrupcii sa  píše:  

„Takmer 50 mimovládnych organizácií a iniciatív a ďalších viac ako 100 občanov vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady (NR) SR, aby nepodporili návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva. Strana ĽSNS ním chce sprísniť potratovú politiku na Slovensku a zakázať svojvoľné a neodôvodnené interrupcie.

„Vyzývame vás, aby ste hlasovali proti tomuto fašistickému návrhu zákona a teraz a ani v budúcnosti nepripustili obmedzovanie práv žien a kontrolovanie ich životov prostredníctvom reštrikcií v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva,“ uvádza sa v otvorenom liste.

Ženy majú podľa nich právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí, zároveň taktiež právo na prístup k prostriedkom, ktoré toto rozhodovanie umožňujú. Návrh zákona preto považujú za ostrý zásah do ich osobnej integrity a ich práva na súkromie, ľudskú dôstojnosť, osobnú slobodu a vyznanie.

„Snahy o obmedzenie práva na interrupciu dehonestujú ženy, pretože vychádzajú z predpokladu, že nie sú schopné robiť zodpovedné a uvážené rozhodnutia o svojom živote a zdraví,“ zdôrazňujú ďalej v liste. Rozhodovanie o pokračovaní, prípadne nepokračovaní v tehotenstve je podľa nich citlivá a výsostne individuálna a intímna situácia, pričom nie je prípustné, aby sa stala predmetom štátnej kontroly.

Sú tiež presvedčení, že ak má skutočne ísť o ochranu života, je potrebné sa sústrediť na také opatrenia, ktoré podporujú ženy a sú efektívne pri znižovaní počtu interrupcií. Ide napríklad o prístup k moderným formám antikoncepcie, k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve či k objektívnej sexuálnej výchove na školách. „V neposlednom rade odstráňme prekážky, ktorým už v súčasnosti ženy čelia pri prístupe k interrupciám, ako sú napríklad čakacie lehoty, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky,“ vyzývajú v liste.

Upozorňujú tiež, že zákaz interrupcií vedie k nutnosti podstupovať interrupcie v zahraničí, k nebezpečným nelegálnym zákrokom či zvýšenej úmrtnosti žien. Celosvetovo prestavujú interrupcie v nebezpečných podmienkach hlavnú príčinu chronických a často nezvrátiteľných zdravotných problémov. Ročne takto umrie zhruba 80.000 žien.

Návrh ĽSNS vychádza podľa predstaviteľov strany z prirodzenej nutnosti chrániť aj životy nenarodených detí. Argumentuje morálnymi dôvodmi a opiera sa o Ústavu SR, kde sa uvádza, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Strana chce presadiť, aby potraty boli možné len v troch prípadoch. Prvým je, ak je ohrozený život matky, druhým, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu. Treťou možnosťou má byť, ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu.

Súčasné ustanovenie, ktoré dovoľuje interrupcie do 12. týždňa tehotenstva, chcú zo zákona vypustiť. Zároveň tam chcú doplniť pravidlo, že cudzinkám bude možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva len v prípade ohrozenia ich života a s ich súhlasom.“

Písali sme:

Sme za život. Má právo ten, komu bol daný život, aby vzal život nenarodenému živému dieťaťu? – TU!

Foto/ Zdroj: https://vimeo.com/152998116