Minerálna perla Slovenska

Minerálna perla Slovenska

Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom kúpeľných miest v strednej Európe. Účinok liečivých vôd pomáha pri prevencii, ale aj liečbe rôznych druhov ochorení. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si mnohí vyberajú kúpeľný pobyt aj ako miesto svojej dovolenky. Dnes sme sa zastavili v Nimnici.


Kúpele Nimnica patria medzi najmladšie kúpele na Slovensku. Ležia v údolí Váhu v Trenčianskom kraji, medzi Púchovom a Považskou Bystricou, pri veľkom vodnom diele Priehrade mládeže (Nosická vodná nádrž), v nadmorskej výške 300 m. n. m. Klimatické podmienky kúpeľov majú charakter podhorského podnebia s miernymi zimami a teplými letami.

Areál kúpeľov tvoria iba objekty súvisiace s kúpeľnou liečbou pacientov. V kúpeľoch sa nachádzajú pramene alkalických kyseliek, ktorých teplota je 10 – 15°C a minerálna voda obsahuje sodík, draslík, horčík, železo, vápnik, chlór, jód a voľný oxid uhličitý. Využíva sa na pitnú a inhalačnú liečbu ako aj na vaňové uhličité kúpele.

Oáza pokoja a regenerácie

Základy Nimnických kúpeľov boli položené po tom, ako v roku 1953 pri hĺbení základovej jamy priehradného múru pod hladinou Váhu objavili vodu, ktorá bola čistá, slaná a šumela. Neskôr, pri hydrogeologickom prieskume sa zistilo, že voda sa vyznačuje vysokou koncentráciou látok (draslík, vápnik, kremík, horčík, železo, dusík, chlór a jód) a navyše obsahuje aj voľný kysličník uhličitý a  má priam zázračné účinky na ľudský organizmus.

Klimatické podmienky majú charakter podhorského podnebia s miernymi zimami a teplými letami. Masy vody v priehradnom jazere vytvárajú šetriacu, teplú a mierne vlhkú mikroklímu. V kúpeľoch sa liečia choroby obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, dýchacích ciest, poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou (cukrovka, obezita), choroby ženské a choroby z povolania postihujúce tráviace a dýchacie cesty.

Z liečebných prostriedkov je to najmä pitná liečba minerálnou vodou, uhličité kúpele, vodoliečba, masáže podvodné, klasické, reflexné, liečebný telocvik skupinový a individuálny, elektroliečba a inhalačná liečba, teploliečba, sauna, plávanie a cvičenie vo vode (vyhrievaná na 33-35 oC). mechanoterpia, plynová injekcie, dietoterapia. Nimnica sa pýši krásnym prostredím. Okolitá príroda je ďalšia nepísaná indikácia. Kúpele sa nachádzajú nad Priehradou mládeže, v údolí Strážovských vrchov a Javorníkov. 

 Predstavitelia kúpeľov do zoznamu „procedúr“ odporúčajú napríklad aj výlety do okolia. Exkurzia priehradným múrom vodného diela Nosice – Priehrada mládeže je poučným zážitkom. Priehrada mládeže sa začala stavať v roku 1949 a práce na nej trvali do roku 1958. Nádrž je dlhá 12 kilometrov a široká jeden kilometer. Celkový objem je 35,9 milióna kubických metrov. Cez celé priehradné teleso vedie revízna chodba a priehradná štôlňa, ktorých prehliadka je súčasťou exkurzie. Vodné dielo slúži najmä na výrobu elektriny.

Foto zdroj:http://slovakia.travel/kupele-nimnica

(ebu)