Ministerstvo financií aj daňoví poradcovia upozorňujú, že aj príjmy z kryptomien treba zdaniť

Ministerstvo financií aj daňoví poradcovia upozorňujú, že aj príjmy z kryptomien treba zdaniť

Podľa Ministerstva financií SR digitálne meny, resp. kryptomeny, ktoré používajú fyzické a právnické osoby ako platobné prostriedky a elektronicky ich prevádzajú na iné účty, uchovávajú a obchodujú, sú aktíva, ktoré je potrebné zdaniť.

Dani z príjmu teda podlieha príjem z obchodovania s virtuálnou menou, ale aj akákoľvek výmena za tovary a služby. Za predaj sa považuje aj výmena za inú kryptomenu, od príjmov z predaja si daňovník môže odrátať náklady na jej získanie. Ak zaznamenal stratu, nemôže si ju v daňovom priznaní odpočítať z iných príjmov. Fyzické osoby zdaňujú príjmy z kryptomien tradičnými sadzbami dane z príjmov – teda 19 alebo 25 percent v závislosti od výšky základu dane. Tento príjem podlieha aj zdravotnému poisteniu, kde je sadzba 14 percent. Povinnosť zdaniť virtuálnu menu majú aj ľudia, ktoré ju dostali ako odmenu.

Ministerstvo financií týmto docielilo rovnaké daňové zaobchádzanie u fyzických osôb nepodnikateľov a podnikateľských subjektov bez ohľadu na formu vedenia daňovej evidencie. Kryptomeny sú podľa daňových poradcov majetok, pretože ide o aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalosti a dajú sa spoľahlivo oceniť.

(iri)

Foto zdroj: http://fintechtime.com/tr/2017/07/bitcoin-ile-yapilan-para-transferlerine-vergi-geldi/