Minuloročné sucho spôsobilo niektorým poľnohospodárom výpadok úrody aj 70 percent

Minuloročné sucho spôsobilo niektorým poľnohospodárom výpadok úrody aj 70 percent

Výpadok príjmu na úrode vyrátala Agrárna komora Slovenska na 19,33 milióna eur. Európska legislatíva pritom umožňuje členským krajinám, aby farmárom, ktorí boli postihnutí nepriaznivými poveternostným podmienkami, čo im spôsobilo výpadok viac ako 30 percent úrody za posledných päť rokov, poskytnúť kompenzáciu.

Predsedníčka komory Helena Patasiová konštatovala, že sucho postihlo viaceré krajiny EÚ. Okrem Slovenska sedem ďalších krajín požiadalo o predčasné preddavkové vyplácanie priamych podpôr. Česká republika a Maďarsko farmárom, ktorých sucho postihlo, eliminovali výpadok ušlých príjmov a česká vláda schválila ešte minulú jeseň na zmiernenie škôd spôsobených extrémnym počasím približne 77 miliónov eur.

Podľa Heleny Patasiovej je dôležitým systémovým nástrojom na riešenie rizikovosti poľnohospodárskej výroby poistenie, ktorým sa dajú kompenzovať škody z následkov nepredvídaných udalostí na poľnohospodárskej výrobe a ostatnom majetku. Poistenie poľnohospodárskych podnikov je v súčasnosti dobrovoľné, pri výkyvoch počasia, aké badáme v posledných rokoch, sa však stane nevyhnutnosťou. Okrem toho nie všetky následky rizík sú pokryté poistením – napríklad sucho či dažďová smršť počas žatvy. Práve preto poľnohospodári volajú po založení rizikového fondu, do ktorého by museli prispievať samotní poľnohospodári, štát, prípadne aj poisťovne.

(iri)

Foto zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pole_pszenicy_w_Czerte%C5%BCu.JPG