Moskva pozýva svojich partnerov v BRICS podieľať sa na obnove Sýrie

Moskva pozýva svojich partnerov v BRICS podieľať sa na obnove Sýrie

Rusko pozvalo svojich partnerov v rámci hospodárskeho zoskupenia štátov BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika), aby vytvorili svoje pevné postavenie na budúcom sľubne sa rozvíjajúcom sýrskom trhu. Vyhlásil to ruský veľvyslanec v Sýrii Alexander Kinsčak.

„Podľa sýrskych odhadov straty v reálnom sektore ekonomiky dosiahli 75 miliárd dolárov. Experti OSN sa domnievajú, že na dosiahnutie predkrízového stavu miery rastu hrubého domáceho produktu, bude potrebné vynaložiť takmer 200 miliárd dolárov,“ dodal ambasádor.

Ruský predstaviteľ však poznamenal, že všetci sú si vedomí faktu, že pre sýrsku vládu bude ťažké nájsť také obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na obnovu tejto vojnou zničenej krajiny.

„Rusko preto navrhlo, aby medzinárodné spoločenstvo, predovšetkým krajiny priateľsky naklonené k Sýrii, spojili svoje úsilie s cieľom vypracovať komplexný program pre oživenie hospodárstva,“ dodal Kinsčak.

Veľvyslanec povedal, že Ruská federácia sa v tomto smere spolieha na spojencov v rámci BRICS, ako aj na ďalšie spriatelené štáty ako je napríklad Irán, ktoré majú svoju nezávislú zahraničnú politiku a sú motivované snahou vybudovať si na sýrskom trhu svoju významnú pozíciu.

V roku 2016 došlo medzi Kremľom a vládou v Damasku k dohode, ktorej výška dosahuje takmer miliardu dolárov. Rusko dostalo šancu realizovať sa v Sýrii v oblasti hľadania nálezísk ropy a plynu.

O obnovu ekonomických vzťahov so Sýriou by malo podľa nášho názoru usilovať aj Slovensko, vzhľadom na niekdajšie silné vzťahy s touto voľakedy ekonomicky významnou krajinou pre naše hospodárstvo.

Foto zdroj: https://dronewarfare.wordpress.com/2016/09/09/mayhem-what-we-are-we-doing-adding-political-to-military-strikes-un-us-uk-devastation-complicity-and-double-standards/syria-destruction-mother-child-2015-photos-2/

(tom)