Múzeum v Rimavskej Sobote slávi 135. výročie svojho vzniku

Múzeum v Rimavskej Sobote slávi 135. výročie svojho vzniku

Výstava „Naj… zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“, otvorená do 30. novembra, vznikla pri príležitosti 135. výročia založenia múzea, ktoré svoju históriu začalo písať 3. septembra 1882 a je piatym najstarším múzeom na Slovensku.

Vystavených je viac ako 60 zbierkových predmetov z odborov prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, dejiny umenia a historický knižničný fond. Prezentované predmety majú nadregionálny význam a sú svojou múzejnou hodnotou výnimočné a raritné a je ich možné označiť prívlastkom „naj“.

Návštevník si môže pozrieť najťažší, najmenší, najstarší zbierkový predmet, najväčšiu, najmenšiu a najstaršiu hlinenú nádobu, najstarší zbierkový predmet zhotovený ľudskou rukou, najstaršiu textíliu, najznámejšiu westernovú pušku, najfarebnejšie taniere, najstaršie zaevidované zbierkové predmety, najväčší a najmenší obraz, najväčšiu, najmenšiu a najhrubšiu knihu.

Po múzeách v Bratislave (1868), na Orave (1868), v Košiciach (1872) a Trenčíne (1877) je múzeum v Rimavskej Sobote piatym najstarším múzeom na Slovensku. Zakladateľmi Gemerského župného múzea boli okrem prvého riaditeľa Jána Fábryho aj Viliam Groó, Ľudovít Hüvossy a Štefan Terray. V klasicistickej budove bývalých delostreleckých kasární z roku 1850 sídli múzeum od roku 1910.

Vznik múzea je spojený s Umelecko-archeologickou výstavou Gemerskej župy otvorenou 3. septembra 1882, ktorou boli položené základy múzea a zároveň bol zriadený Gemersko-malohontský muzeálny spolok. Základom zbierkového fondu sa stalo 568 predmetov, ktoré boli darované alebo deponované po ukončení výstavy novovzniknutému múzeu rôznymi osobnosťami a inštitúciami. Prvým darcom sa stala Petöfiho budapeštianska sochárska komisia.

Hlavným zameraním múzea v súčasnosti je dokumentácia prírody a spoločnosti
historického regiónu Gemera a Malohontu.

Foto zdroj: www.gmmuzeum.sk

(iri)