Na bratislavskom Slavíne 9. mája slávnostné kladenie vencov si Slovania pripomínajú víťazstvo nad diabolským agresorom každý rok

Na bratislavskom Slavíne 9. mája slávnostné kladenie vencov si Slovania pripomínajú víťazstvo nad diabolským agresorom každý rok

V utorok 9. mája sa na bratislavskom Slavíne konalo pietne stretnutie predstaviteľov vojenských, diplomatických aj spoločenských kruhov. 

Prítomní boli predstavitelia všetkých štátov, ktoré sa zúčastnili bojov proti nacistom a proti agresii voči slovanským národom. Západ síce oslavuje koniec 2. svetovej vojny v Európe 8. mája, ale Slovensko bolo oslobodené z Východu. Na tom sa nič nemení. 

Slavín je toho dobre viditeľným a dôstojným pamätníkom. 

 

 

Foto Roman RUHIG