Na jednej strane oslavy MDŽ v športových halách, na druhej biedne platy žien (nielen) vo verejnej správe

Na jednej strane oslavy MDŽ v športových halách, na druhej biedne platy žien (nielen) vo verejnej správe

Je chvályhodné, ak naši štátni predstavitelia nezabúdajú na ženský sviatok, ktorý, ako už vieme, nie je socialistický, ale americký a je symbolom boja žien za svoje práva. Od roku 2008, kedy newyorské krajčírky vystúpili na obranu svojich práv, sa čosi síce zmenilo, ale hlavné predsa len nie.

Žena je stále na pracovnom trhu vnímaná ako tá slabšia polovica ľudstva. Od toho sa odvíjajú aj pracovné pozície, ktoré sa jej napriek rovnocennému, niekedy aj lepšiemu vzdelaniu podarí získať v konkurencii s mužskými kolegami a rovnako sa to týka aj platu. Žena je vnímaná stereotypne ako tá, čo zostáva na materskej a rodičovskej dovolenke, doma s chorým dieťaťom, čo ovplyvňuje jej pracovný výkon.

Nikto sa však nepozastaví nad tým, že aj muži si vydobyli právo nielen byť na rodičovskej dovolenke, čo mnohí aj využívajú, ale tiež môžu zostať s dieťaťom doma, nie je to len doménou žien. Nikto sa však pri ich prijímaní do práce nezamýšľa nad tým, že čo ak tento mužský uchádzač pôjde na rodičovskú dovolenku.

Iste, nedá sa zo dňa na deň ovplyvniť vnímanie žien na pracovnom trhu ani v súkromí, ani zrovnoprávnenie pri určovaní platu. Jedno sa ale predsa dá: takže, milí naši zákonodarcovia, nedávajte nám, prosím, na MDŽ uteráky,  postarajte sa o to, aby aspoň vo verejnej správe (školstvo, miestne úrady, štátne úrady, atď.), kde pracujú ženy za platy nižšie, ako určuje zákon, mali také zárobky, aby si mohli kúpiť uterákov, koľko potrebujú. A – ozaj – ak považujete ženy za tie slabšie: vedecké výskumy dokazujú, že práve ženy ľahšie znášajú choroby a bolesť. Spomeňte si, páni, ako vás naposledy skoro zabil soplík…

(iri)

Foto zdroj: http://www.medicaldaily.com/self-promotion-women-who-want-advance-workplace-usually-dont-brag-unless-theyre-nervous-267540