Na Slovensku máme osýpky pravdepodobne z Rakúska

Osýpky patria k najzávažnejším infekčným ochoreniam najmä v detskom veku a to hlavne kvôli komplikáciám, ktoré so sebou prinášajú – zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Patrí k najnákazlivejším a šíri sa vzduchom medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Pred zavedením povinného očkovania v roku 1969 na osýpky mnohí zomierali, od tohto roku chorobnosť postupne klesla na nulové hodnoty. Odvtedy boli zaznamenané len importované prípady, medzi ktoré teraz patrí i 39-ročný pacient, ktorý uvádza, že bol v Rakúsku. Epidemiológovia v súčasnosti spolupracujú s Infekčnou klinikou v Bratislave a vykonávajú epidemiologické vyšetrenia a prijímajú protiepidemiologické opatrenia proti prípadnému šíreniu infekcie a vzniku epidémie.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD zdôrazňuje, že z dôvodu možného importu osýpok je potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov v snahe odhaliť u pacientov ochorenie pri prvých príznakoch, ktorými sú teplota, vyrážky a zápal dýchacích ciest. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie proti osýpkam, ktoré odporúča hlavný hygienik. Rodičia, ktorí svoje deti nedali zaočkovať, by mali prediskutovať túto možnosť s pediatrom.

Foto zdroj: https://www.noviny.sk/slovensko/146191-mumps-osypky-kiahne-bratislave-pre-ockovanie-hroozi-epidemia

(iri)