Na UKF v Nitre výrazne klesá záujem o prírodovedné odbory

Na UKF v Nitre výrazne klesá záujem o prírodovedné odbory

Univerzitný deň otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre už tradične využili záujemcovia o štúdium na tejto škole. So systémom výučby, s podmienkami prijímacieho konania a s priestormi sa mohli oboznámiť na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta).

Rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. zdôraznil, že výrazne klesá záujem študentov o prírodovedné študijné programy, čo bude mať na našu spoločnosť fatálne následky. „Obávam sa, že pomaly nebudeme mať odborníkov na výučbu fyziky, matematiky a chémie. Odbornosť výučby fyziky kvalifikovanými učiteľmi v základných a stredných školách klesá v súčasnosti v Nitrianskom kraji pod tridsať percent. V školách je už aj menej vyučovacích hodín prírodovedných predmetov, a tak žiaci nemajú dostatočné základy a tieto predmety sa im zdajú pre vysokoškolské štúdium náročné,“ konštatuje rektor.

Počet študentov nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa v posledných rokoch celkovo poklesol. K 31. októbru minulého roka ich bolo 7 600, v predchádzajúcich rokoch viac ako 8 000, najvyšší počet bol 12 500. „Tento problém však trápi všetky slovenské vysoké školy,“ hovorí prof. Zelenický. „Môže za to demografický vývoj a napokon aj odchod záujemcov o vysokoškolské štúdium do Českej republiky. Nemyslím si, že by české vysoké školy boli kvalitnejšie ako naše. Mladí ľudia sa skôr dajú zlákať dobrými podmienkami, pokiaľ ide o ubytovanie či stravovanie. Kvalitu v tomto smere však máme aj na Slovensku.“

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN