Na Veľký piatok bude v Prešove živá Krížová cesta

Na Veľký piatok bude v Prešove živá Krížová cesta

Emotívne spracovanie tradičného biblického príbehu pripravilo mesto Prešov s amatérskymi hercami i dobrovoľníkmi z farnosti Nižná Šebastová a z neziskových organizácií. Bude to už po ôsmykrát, čo ulicami Prešova budú putovať a sprítomňovať utrpenie Krista.

Autentické zobrazenie štrnástich zastavení Krížovej cesty sa začne Pilátovým súdom, diváci uvidia Ježišovo bičovanie, mučenie, sprievod zobrazí jednotlivé biblické udalosti – pády pod krížom či stretnutie s Veronikou, ktorá mu podá ručník. Modliť sa je možné Krížovú cestu za rodiny, za deti, za manželstvo, vnútorné zdravenie.

Krížová cesta je starobylá, stále používaná modlitba v rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista v jednotlivých zastaveniach z Pilátovho domu, ktorý ho odsúdil až po Golgotu. Modlí sa zvyčajne počas pôstneho obdobia. Pôvod siaha k dávnym púťam do Jeruzalema, v 15. a 16. storočí začali františkánski mnísi stavať zastavenia krížovej cesty aj v Európe. Tradícia Krížovej cesty je na nich stále živá aj v samotnom Jeruzaleme, kam ju po Via Dolorosa (na snímke) chodia absolvovať katolícki veriaci z celého sveta.

(iri)

Foto: autor pre NN