Na vzdelávanie nikdy nie je neskoro

Na vzdelávanie nikdy nie je neskoro

Slávnostné otvorenie XXXI. ročníka Akadémie tretieho veku v Trenčíne sa uskutočnilo v stredu 6. septembra 2017 o 13.30 hodine v Kultúrnom centre Stred na Dlhých Honoch.

Akadémia tretieho veku (ATV) vznikla v roku 1987 na podnet MUDr. Rúth Kratinovej a pracovníkov Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne. Jej prvý ročník sa konal v školskom roku 1987/1988. Akadémia tretieho veku je záujmové štúdium, nezvyšuje sa ním kvalifikácia. Je určená aktívnym seniorom.

Prvá podpredsedníčka ATV Trenčín Anna Pinďáková informovala, že v Akadémii tretieho veku sa prijímacie ani záverečné skúšky nekonajú. V školskom roku je naplánovaných 10 seminárov. Budú vždy v stredu raz za mesiac v KC Stred.

Na seminári odznejú dve až tri prednášky, na vybraných seminároch býva aj kultúrny program. Prednášajúcimi sú odborní lektori z oblasti zdravotníctva, ministerstiev, inštitúcií či univerzít alebo zaujímaví a inšpiratívni hostia zo spoločenského života. Osvedčenie o absolvovaní dostáva v závere školského roka každý účastník akadémie, ktorý je prítomný najmenej na šiestich seminároch. Akadémia srdečne pozýva do svojich radov najmä tých, ktorí si  chcú rozšíriť vedomosti, dozvedieť sa nové poznatky  z oblasti zdravotníctva, vedy, práva, kultúry a spoločenského života, ale hlavne kvalitne vyplniť svoj voľný čas.

 

Foto zdroj:http://sz.zssegidius.sk/rodicovske-zdruzenie/

(iri)