Náhradné výživné od júla s menšími administratívnymi prekážkami

Náhradné výživné od júla s menšími administratívnymi prekážkami

Slovenský parlament schválil poskytovanie náhradného výživného ako preddavkovej dávky. Cieľom je zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa exekučným konaním výživné vymôže.

Novela zákona upraví povinnosti, časové obdobie a situácie kedy a v akej výške je poberateľ náhradného výživného vrátiť predavkovo vyplatené náhradné výživné v prípade, že exekučne výživné vymôže alebo povinný dobrovoľne dlh na výživnom zaplatí. Taktiež sa novelou upraví, ak vymáhanie výživného z cudziny nie je možné a taktiež v prípadoch, ak je dieťa z výchovných dôvodov umiestnené napríklad v špeciálnom výchovnom zariadení či vo výkone väzby.

Upraví sa tiež zbytočná administratívna náročnosť a urýchli sa správne konanie o náhradnom výživnom ruší sa povinnosť žiadateľovi, aby preukazoval skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe alebo ktoré môže získať z dostupných informačných systémov verejnej správy. Po novom môže žiadať o náhradné výživné aj cudzinec – akceptovať sa mi nielen trvalý, ale aj prechodný pobyt cudzinca na Slovensku, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.

(iri)

Foto zdroj: http://cocukvegenc.com/cocuk-kitabi/