Najstaršie múry v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma

Najstaršie múry v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma

Nitrianske biskupstvo opäť prispelo k prezentácii našej bohatej histórie. V dolnej lodi Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade môžu návštevníci vidieť pod presklenou podlahou odkryté múry z najstaršej známej časti kostola. Múry, ktoré boli objavené pred desiatimi rokmi pri poslednom archeologickom výskume, pochádzajú pravdepodobne z 9. – 10. storočia.

Archeológovia stále dúfajú, že sa im raz podarí nájsť aj stopy po prvom kresťanskom kostole na našom území. Postaviť ho dal podľa písomných prameňov knieža Pribina medzi rokmi 828 a 830. Je pravdepodobné, že stál práve na tomto mieste.

Katedrála sv. Emeráma, ktorá je dominantnou Nitrianskeho hradu, vznikla spojením troch stavieb rôzneho stavebného slohu – románskeho Kostola sv. Emeráma z 11. storočia, pôvodne gotického Horného kostola zo 14. storočia a Dolného kostola zo 17. storočia. Katedrálny chrám s barokovou výzdobou prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 2007 až 2014.

V tom čase sa uskutočnil archeologický i reštaurátorský výskum. Za oltárom v dolnej lodi katedrály objavili reštaurátori neskorogotickú fresku Smrť a korunovanie Panny Márie z prelomu 14. a 15. storočia. V dolnej časti chrámu sa podarilo odkryť gotické sedílie – murované výklenky v stene so sedadlom. Za významný objav sa považuje aj najstaršie pastofórium (schránka na prechovávanie Sviatosti oltárnej) v celom bývalom Uhorsku. Nachádzalo sa v hornej lodi chrámu pod ozdobou a pravdepodobne ho zhotovili majstri z Florencie v roku 1497.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN