Hlúpy paradox – najviac dovážame druhy zeleniny, ktorým sa práve u nás darí…

Bežný človek si pri nákupe všimne, že na pultoch našich obchodov nájde nielen dovozové ovocie či zeleninu, ktoré u nás nerastú, ale aj takú zeleninu, ktorá sa u nás pestuje, a napriek tomu ju dovážame.

V najväčšom objeme sa k nám dovážajú také druhy ako napríklad uhorky, kapusta, paradajky, cibuľa či mrkva. Krajina pôvodu je zvyčajne Poľsko, Česká republika, Španielsko, Taliansko, Holandsko, Nemecko, Maďarsko. Dôvodom je, že súčasná nepriaznivá situácia v produkcii zeleniny nestačí dlhodobo pokrývať domácu spotrebu. Uplatnenie domácich výrobcov na našom trhu je často nereálne kvôli cenám, ale tiež pre neschopnosť zásobovať obchodné reťazce čerstvou zeleninou po celý rok.

Hlavnou príčinou stavu, že zeleniny je u nás málo či už z pohľadu produkcie, ako aj zberovej plochy, je slabá finančná podpora štátu, zatiaľ čo producenti z krajín, z ktorých dovážame, túto podporu majú. Pritom sa stále štát „prsí“, ako pomáha domácim výrobcom, robí kampane za predaj a konzumáciu lokálnych výrobkov, a napokon zistíme, že je ich aj tak málo.

Fakty hovoria samy za seba – v súčasnosti máme v zahraničnom obchode so zeleninou záporné saldo. O dva roky by sme podľa Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva a vidieka SR do roku 2020 mali byť v produkcii potravín na osemdesiat percent sebestační. Už teraz je z porovnania reálneho a cieľového stavu deklarovaného v koncepcii zrejmé, že tento cieľ nebude naplnený.

(iri)

Foto zdroj: http://jsdexports.com/products_list.php?id=36