NÁRODNÁ SLÁVNOSŤ NA DEVÍNE

NÁRODNÁ SLÁVNOSŤ NA DEVÍNE

22. apríla 2017

 

Podobne, ako minulý rok, aj túto jar si slovenskí vlastenci pripomenú odkaz našich predkov, národných dejateľov, nositeľov kultúrnych aj politických tradícií i dlhú cestu k samostatnosti Slovenskej republiky. Celodenná slávnosť bude mať svoju dramaturgiu a my našim čitateľom konkrétny program radi ponúkame už teraz s dostatočným predstihom.


Pietne uctenie si historických osobností – kladenie vencov a kytíc k pamätníkom:

  • obec Devín – od 9:30: súsošie sv. Cyrila a sv. Metoda pri Farskom kostole Svätého kríža (Námestie sv. Cyrila a Metoda) a neďaleké priestranstvo pred pamätnou tabuľou Antona Bernoláka na budove R.k. farského úradu (Štítová 1),
  • hrad Devín – od 10:30: pamätná tabuľa pripomínajúca prvý výstup štúrovcov na Devín dňa 24. 4. 1836,
  • Ekumenická pobožnosť od 11:00 na hrade Devín – tohto roku je hlavným organizátorom liturgickej časti podujatia Jeho Excelencia Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha Gréckokatolíckej cirkvi (pri základoch veľkomoravského kostola),

Prestávka v kultúrnom programe od 12:15 do 13:00 hod. (Stánky budú otvárané priebežne od 10:00 hod.)

Kultúrno-folklórny program od 13:00 – 18:00 (dolná časť hradu Devín)

  • štátna hymna; príhovory predstaviteľov Matice slovenskej a čestných hostí –pripomienka úmrtia sv. Metoda 6. 4. 885, pôsobenia Antona Bernoláka na fare v Devíne a pripomienka výstupu štúrovcov na Devín
  • II. folklórny festival Matice slovenskej s vystúpeniami súborov z celého Slovenska
  • Veľkomoravská dedina – remeslá, jedlo, učenie, boj a zábava – ukážky života v období pôsobenia Konštantína a Metoda
  • Bratislava – hlavné mesto všetkých krajov Slovenska – prezentačné stánky a expozície samosprávnych krajov, na realizáciu ktorých boli pozvaní župani všetkých krajov Slovenskej republiky.

Foto zdroj: https://www.visitbratislava.com/sk/miesta/hrad-devin/

(iri)