Náš reportér na ceste za krajanmi v Argentíne (4. časť)

Náš reportér na ceste za krajanmi v Argentíne (4. časť)

Kameraman a režisér Miroslav Bartoš, člen kolektívu autorov portálu NÁRODNÉ NOVINY, píše svoje postrehy z cesty po ďalekej Južnej Amerike.

Poľnohospodári zoskupení na spôsob roľníckej usadlosti sa v Argentíne nazývajú čakrári. Typická čakra stojí mimo extravilán miest a dedín a čakrárska, zväčša rozšírená rodina, žije práve tam. Obvykle majú jednoduchý chudobný domček a pri ňom hospodárske stavby. Kravy sa pasú na rozľahlých pastvinách vo vlastníctve čakrárov. Za ich rozľahlosť by sa nemuselo hanbiť nejedno poľnohospodárske družstvo na Slovensku ešte pred časom, kým prišlo u nás k devastácii poľnohospodárstva. Maštale pre kravy, ako ich poznáme u nás, som v Argentíne nevidel.

Počas letu nad Brazíliou, Uruguajom či Argentínou, letmý pohľad z lietadla poukazuje na odlišný charakter krajiny, ako sme zvyknutí v Európe. Udivilo ma, do akej miery je aj samotná Brazília rozparcelovaná v záujme kultivácie pôdy na poľnohospodárske účely a často zasahuje hlboko do lesnatých oblastí. Je to zrejmé aj v Argentíne, pričom podaktorí čakrári tu vypaľovaním likvidujú aj posledné zvyšky lesov.

V Európe sme zvyknutí na dedinu vedľa dediny. V latinskej Amerike je hustota obyvateľstva podstatne nižšia na štvorcový kilometer s výnimkou miest a veľkomiest. Mestá a mestečká sú od seba vzdialené desať, pätnásť a niekedy aj štyridsať a viacej kilometrov a medzi nimi sú roztrúsené čakrárske usadlosti. Niekedy sú od seba vzdialené aj niekoľko kilometrov.

V súčasnosti tradičný čakrársky spôsob života upadá. Niežeby sa vytrácal záujem o chov hovädzieho dobytka či pestovanie bavlny, čo je pre Chaco i tamojších potomkov Slovákov typické, ale život v opustenosti na čakre v 21. storočí už nespĺňa kritériá na plnohodnotný život. Ponúka sa lepší život v meste a preto je pri súčasných čakrároch témou dňa prenájom čakry, napríklad pre chudobné rodiny, ktoré by boli ochotné tam bývať, žiť a dozerať na statok a pracovať pre majiteľa.

Kedysi čakrári zamestnávali na sezónne práce námedzných robotníkov, dnes už nemá kto pracovať… citujem slová našich krajanov, ktoré dosť často zdôrazňujú. Vtedy sa obyčajne reč strhne aj na politiku a na jej dôsledky na spoločnosť, či na všadeprítomnú korupciu, podobne ako aj u nás, napríklad na vyčíňanie rôznych daňových podvodníkoch a im podobných vagabundov na rôznej úrovni spoločenského postavenia…

(bar)

Foto autor