Návštevnosť Tatier stúpa, národnému parku chýba zonácia

Návštevnosť Tatier stúpa, národnému parku chýba zonácia

Proces schvaľovania zonácie Tatranského národného parku (TANAP) trvá dlho preto, lebo ide o veľké územie s množstvom vlastníkov a záujmových skupín. Rezort životného prostredia rokuje s vlastníkmi pozemkov o kompenzačných opatreniach, výške nájmu a ďalších náležitostiach.

Neštátni vlastníci musia súhlasiť s návrhom zón aj so spôsobom a výškou náhrady. Teraz platia v TANAPe stupne ochrany od tretieho po piaty. Zonácia uľahčí uplatňovanie územnej a druhovej ochrany, stanovenú budú aj zásady starostlivosti a vymedzené bezzásahové územia a územia určené pre cestovný ruch. Podľa Štátnych lesov je v národnom parku vďaka predbežnému návrhu zonácie zabezpečená ochrana lesa v zmysle právnych noriem na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny. S tým súvisí aj nový návštevný poriadok.

Problémom pre spracovateľov zonácie je aj to, že pôvodné podklady, napríklad územné plány obcí, sú od času, keď sa začala vypracovávať, už neaktuálne. Mnohé obce majú aktualizované územné plány, nemajú v nich zapracovanú stavebnú uzáveru, rozvíjajú sa ďalej v súlade s platnou legislatívou a výnimkou nie sú ani Vysoké Tatry. Bez stanovenia jasných pravidiel pri obnove už existujúcich rekreačných zariadení alebo rozumného rozvoja stredísk cestovného ruchu nebude možné zvládnuť stále rastúcu návštevnosť národného parku či konkurovať iným európskych turistickým strediskám.

(iri)

Foto zdroj: http://www.tatry.sk/