Nefinančnými grantmi podporili mladých výskumníkov v Banskej Bystrici

Nefinančnými grantmi podporili mladých výskumníkov v Banskej Bystrici

Pracovisko Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získalo firemné nefinančné granty na podporu vedy, výskumu a na projektovú činnosť.

Výskumné centrum je špecializovaným pracoviskom skúmania ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov. Vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zameraním  fakulty i univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy z odporu trestné právo, kriminológia a kriminalistika či ochrana osôb a majetku.

Pracovisko hľadá riešenia interdisciplinárnych bezpečnostno-právnych aspektov protispoločenských javov, ochrany zákonom chránených záujmov vo verejnej a súkromnej sfére, v oblasti kontroly kriminality nástrojmi represie aj prevencie či zaistenia vnútornej bezpečnosti štátu v kontexte agendy európskej bezpečnosti a spolupráce.

(iri)

Foto zdroj: http://www.medirexgroupacademy.sk/studenti-elektrotechniky-informatiky-stu-exkurzii-laboratoriach/