Neliečený krvný tlak spôsobuje infarkt, mozgovú porážku a poškodzuje obličky

Neliečený krvný tlak spôsobuje infarkt, mozgovú porážku a poškodzuje obličky

Hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom, trpí najmenej miliarda dospelých ľudí na celom svete. Toto tiché ochorenie bez príznakov je novodobou epidémiou. Postihuje viac ako štyridsať percent dospelých už nad dvadsaťpäť rokov. Keďže hypertenzia nebolí a ani ju nijako nepociťujeme, až polovica z nás nemusí vedieť, že ju máme.

Vysoký krvný tlak je najzávažnejšou príčinou vzniku srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody. Môže vážne poškodiť aj obličky. „Na srdcovocievne choroby zomiera viac ako polovica Slovákov. K úmrtnosti prispieva okrem hypertenzie vo veľkej miere aj fajčenie, cukrovka a nedostatok fyzickej aktivity. Jeden z dvoch pacientov s vysokým krvným tlakom má zároveň aj vysokú hladinu cholesterolu,“ konštatuje doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. „K vzniku vysokého krvného tlaku môžeme mať rodinnú predispozíciu, ale môžeme ho získať aj následkom zlého životného štýlu. K najčastejším rizikovým faktorom patria vek, pohlavie, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatok pohybu, nadváha a obezita, vysoký príjem soli a stres.“

Optimálne hodnoty krvného tlaku sú 120/80 mmHg, s vekom však stúpajú. O hypertenzii hovoríme vtedy, keď sú cievy trvalo pod zvýšeným tlakom, pri hodnotách od 140 mmHg. Jediný spôsob, ako sa dá ochorenie diagnostikovať, je pravidelná lekárska prehliadka a meranie krvného tlaku. „Viac ako tri štvrtiny pacientov potrebujú na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku kombinovanú liečbu. Nesprávne dodržiavanie liečby, úprava dávkovania liekov, vynechanie niektorého z liekov či prerušenie liečby je pri hypertenzii veľmi nebezpečné a môže ohroziť náš život. Riešením je spojenie dvoch alebo troch liečiv v jednej tabletke,“ hovorí doc. Filipová. „Popri užívaní liekov je nevyhnutné dbať o správnu životosprávu, vyhýbať sa stresu a pravidelne športovať. Ideálny je tzv. aeróbny pohyb, napríklad beh, chôdza alebo plávanie,“ dodáva.

Máj je na celom svete mesiacom povedomia o hypertenzii. Počas celého mesiaca si budeme môcť na vybraných miestach dať bezplatne zmerať krvný tlak. Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce sa tohto roku zapojila do celosvetového pilotného projektu s názvom #pretozetitohovorim / #becauseIsayso, ktorý sa zameriava na prevenciu a kontrolu vysokého krvného tlaku. Cieľom kampane je, že deti vyzvú svojich rodičov, aby mysleli na prevenciu a dali si skontrolovať svoj tlak. Dôležité je vysvetliť im aj dôvody – našim spoločným cieľom je, aby sme tu boli spolu čo najdlhšie…

Sedemnásteho mája si pripomenieme Svetový deň hypertenzie. V tento deň budú vo vybraných sieťach lekární po celom Slovensku k dispozícii bezplatné merania krvného tlaku.

(lbr)

Foto: archív