Nenaleťte londýnskej spoločnosti Plustock Limited

Nenaleťte londýnskej spoločnosti Plustock Limited

Nenaleťte londýnskej spoločnosti Plustock Limited

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že firma ponúka investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky. NBS dokonca neeviduje spoločnosť Plustock Limited ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Spoločnosť pritom ponúka zhodnotenie vkladov klientov vysokým výnosom prostredníctvom investícií do komodít ako napríklad káva, pšenica, platina či investícií do akcií spoločností – napríklad do Amazon, Apple, či Alibaba. Okrem vysokých výnosov sľubuje spoločnosť veľmi nízku mieru investičného rizika a tvrdí, že investovanie je plne kryté poistením nákladov.

NBS je jediná inštitúcia oprávnená udeľovať povolenia podľa zákonov, ktoré regulujú finančný trh a menovaná spoločnosť nemala a nemá od centrálnej banky povolenie na oprávnenie podnikať v SR vykonávaním činností podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách. Keďže podnikateľská činnosť spoločnosti nepodlieha dohľadu NBS a finančné prostriedky investované prostredníctvom Plustock Limited  nie sú kryté garančným fondom investícií podľa spomínaného zákona.

(iri)

Foto zdroj: http://mapio.net/pic/p-19626332/