Neolibaralizmus spôsobil, že mladá generácia je posadnutá perfekcionizmom

Neolibaralizmus spôsobil, že mladá generácia je posadnutá perfekcionizmom

Nová štúdia naznačuje, že mladí ľudia sú posadnutí dosahovaním dokonalosti viac ako kedykoľvek predtým. Zo zverejnených údajov vyplýva, že práve tri desaťročia neoliberalizmu prispeli k tomu, že mladí medzi sebou navzájom súťažia v takej miere.

Štúdia, ktorú vypracovali Thomas Curran a Andrew Hill z univerzít v britskom meste Bath a Yorku, ukázala, že dnešní mladí ľudia v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami veria o 33 percent viac tomu, že sú predmetom posudzovania zvonka. V prieskume je uvedené, že súčasné prostredie je pre mládež v nadmernej miere náročné.

Akademici počas 27 ročného pozorovania analyzovali myšlienky a pocity viac ako 40-tisíc amerických, kanadských a britských vysokoškolákov. Skúmali zároveň rozsah do akej miery dokážu mladí ľudia v rámci dosiahnutia dokonalosti zájsť do extrémov a neracionálneho správania. Následkom toho je generácia ľudí so zvýšenou mierou sebakritiky, ktorí majú voči sebe nereálne očakávania. Podľa štúdie sa tieto návyky v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami zvýšili o 10 percent.

Doktor Curran z katedry zdravotníctva na Univerzite v meste Bath pre denník Telegraph vyjadril nádej, že politici a organizácie zodpovedné za blaho mladých ľudí – akými sú napríklad školy a univerzity budú „vzdorovať tendencii presadzovať konkurencieschopnosť na úkor psychického zdravia mladých ľudí“.

„Narastajúca miera perfekcionizmu zdôraznená v tejto štúdii reflektuje tri desaťročia neoliberalizmu, ktorý nútil mladých ľudí, aby si navzájom konkurovali v rámci čoraz náročnejších sociálnych a ekonomických parametrov,“ vysvetlil Thomas Curran.

Spoluautor štúdie – doktor Andrew Hill z Univerzity St. John v Yorku v rámci zistení poukázal na nárast ťažkostí mladých ľudí ohľadne ich mentálneho zdravia.

„Je možné, že práve vyššia miera perfekcionizmu je kľúčovým faktorom, ktorý prispieva k takýmto ťažkostiam,“ dodal akademik.

„Mladí ľudia sa snažia nájsť spôsoby, ako zvládnuť rastúce požiadavky, na ktoré reagujú tým, že sa stanú ešte väčšími perfekcionizmami nielen voči sebe, ale aj voči ostatným“.

Uvedená situácia sa týka aj množstva Slovákov, na ktorých kladú predovšetkým v zahraničných korporáciách tlak ich šéfovia a nezmyselné výkonnostné normy. Následkom toho zaznamenali slovenskí psychiatri v posledných rokoch u našich pracujúcich vo zvýšenej miere depresie a vyhorenia.

Foto zdroj: http://zinnyfactor.com/2017/05/29/4-practical-ways-to-stay-calm-under-work-pressure/

(tom)