Nesnaž sa prekonať ostatných, ale sám seba!

Pod týmto heslom sa uskutoční v Trenčíne pod záštitou primátora mesta v nedeľu 10. septembra Trenčiansky polmaratón. Štartuje sa o deviatej ráno od Posádkového klubu na Hviezdoslavovej ulici, kde je aj cieľ pretekov.

Na mapu slovenských cestných behov pribudlo toto podujatie v roku 2014, kedy sa konal jeho nultý ročník. V nedeľu 14. septembra sa pod hradom Matúša Čáka vtedy zišlo 331 bežeckých nadšencov, ktorí sa o 11:15 hod vydali na 21 kilometrovú trať naprieč celým mestom. Aj napriek tomu, že išlo o úplne nové podujatie, tešilo sa veľkému záujmu domácich obyvateľov, o čom svedčí fakt, že sa zaradilo do kalendára športových podujatí Trenčína. Minuloročného behu sa zúčastnilo 275 individuálnych pretekárov, z toho 77 detí a 31 štafiet zložených prevažne zo štyroch bežcov – či už rodinné alebo pracovné tímy.

Trať je dlhá 21,0975 km, beží sa po asfalte, v centre mesta po dlažbových kockách, bez výraznejších prevýšení. Trať ma platný certifikát. Preteky sa konajú po čiastočne alebo úplne uzavretých komunikáciách. Ak je pre niekoho trať príliš dlhá, môže si zostaviť štvorčlenné družstvo. Štafetu môžu behať maximálne štyria, minimálne dvaja bežci. Celkovo budú štyri súťažné kategórie – beh mužov, beh žien, beh detí a štafeta. Deti bežia kratšie trasy – podľa veku päťsto, tisíc alebo dvetisíc metrov v centre mesta po dlažbe a štartujú 15 minút po dospelých.

Foto zdroj:https://www.trencinregion.sk/07113/trenciansky-polmaraton-2017

(iri)