Nezamestnanosť v eurozóne je najnižšia od roku 2009

Nezamestnanosť v eurozóne je najnižšia od roku 2009

Podľa najnovších údajov miera nezamestnanosti v eurozóne dosiahla v júli tohto roku 9,1 percenta, čo je najnižšie číslo zaznamenané od februára roku 2009.

Vo svojej správe európsky štatistický úrad Eurostat 28. augusta uviedol, že úroveň nezamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ostala na približne rovnakom čísle. V júli 2016 sa pritom ešte pohybovala na hodnote 10 percent.

“Miera nezamestnanosti v celej Európskej únii bola v júli 2017 na úrovni 7,7 percent. V porovnaní s júnom 2017 ostala stabilná. Pred rokom toto číslo predstavovalo 8,5 percent,” píše sa v materiáli, ktorý dodáva, že ide o najnižšiu mieru zaznamenanú v EÚ od decembra roku 2008.

V júli tohto roku bolo v rámci Európskej únii nezamestnaných takmer 19 miliónov obyvateľov, z ktorých takmer 15 miliónov žije na území eurozóny.

V porovnaní s júnom 2017 vzrástol počet nezamestnaných v eurobloku o 93 000 a v eurozóne o 73 000. Pri porovnaní s júlom 2016 klesla nezamestnanosť v Európskej únii o 1,9 milióna a v eurozóne o 1,3 milióna.

Najnižšiu úroveň nezamestnaných osôb zaznamenala Česká republika (2,9 percent), Nemecko (3,7 percent) a Malta (4,1 percent). Naopak najvyšší počet ľudí bez práce bol v Grécku (21,7 percent) a Španielsku (17,1 percent).

Európsky štatistický úrad uviedol, že na Slovensku bola miera nezamestanosti v júli tohto roku 7,3 percent. K zníženiu počtu nezamestnaných Slovákov prispel rast ekonomiky, ale aj zmena metodiky evidencie nezamestnaných. V máji totiž vstúpil do platnosti zákon, ktorý sprísnil podmienky evidencie ľudí na úradoch práce.

Miera nezamestnanosti v Slovenskej republiky bola po prvýkrát nižšia, ako je priemer celej Únie v máji tohto roku, keď dosiahla 7,6 percenta. Slovenský predseda vlády Robert Fico vtedy povedal, že “nikdy počas celej existencie Slovenska, nikdy nemalo Slovensko takúto nízku mieru evidovanej nezamestnanosti”. Otázkou je, či to pozitívne vnímajú aj menej majetné slovenské rodiny bez zárobkov…

 

Foto zdroj:http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2012/12/27/spagna-i-salari-minimi-aumentano-di-3-euro/69105/

(tom)