Nitrianska univerzita investovala do rekonštrukcií aj do nových objektov

Nitrianska univerzita investovala do rekonštrukcií aj do nových objektov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) v minulom roku investovala do modernizácie infraštruktúry prostredníctvom modernizácie existujúcich priestorov, ale v areáli vznikli aj nové objekty.

V areáli hlavnej budovy postavili nové biologické laboratória, skladové a kancelárske priestory. Využívané budú na výskum agrobiológie živočíchov a biomedicíny. Novostavbou sa rozšírili existujúce laboratóriá, čím sa zvýšila kapacita univerzity v oblasti výskumu a vzdelávania. Koncom decembra otvorili po rekonštrukcii nové Registratúrne stredisko v priestoroch študentského domova s cieľom zvýšiť kapacitu na archivovanie dokumentov UKF.

Zmodernizované boli zastarané a opotrebované učebne Katedry fyziky Fakulty prírodných vied UKF – vymenili podlahy, rozvody, osadili nové stropy so svietidlami a vymenili tiež kompletné zariadenie učební. V zrekonštruovaných priestoroch študentského domova Zobor bude zabezpečovať duchovné, kariérne, finančné a právne poradenstvo Poradenské a servisné centrum pre študentov.

(iri)

Foto zdroj: https://nitraden.sk/tag/univerzita-konstantina-filozofa-v-nitre/