Nitrianske biskupstvo vydalo vzácnu zberateľskú mincu

V aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre včera slávnostne uviedli do života striebornú zberateľskú mincu. Pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka ju vydala Národná banka Slovenska v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom a Mincovňou Kremnica. Autorom výtvarného návrhu je Mgr. art. Roman Lugár.

Vzácna minca nominálnej hodnoty desať eur pripomína uznanie staroslovenského jazyka ako štvrtého bohoslužobného jazyka pápežom Hadriánom II. v roku 868. Na prelome februára a marca 868 posvätil slovanské knihy, schválil liturgiu v staroslovenskom jazyku, vysvätil Metoda za kňaza a dal vysvätiť niekoľkých Konštantínových a Metodových žiakov za kňazov a diakonov.

Ide o tridsiatu deviatu zberateľskú mincu, ktorú od roku 2009 vydala Národná banka Slovenska a tridsiatu prvú mincu v hodnote desať eur. Mincovňa Kremnica vyrazila 8800 kusov tejto mince, z čoho je 5900 kusov vyššej kvality. „Pri zberateľských minciach rozlišujeme dva druhy kvality – vyššiu, ktorá je kombináciou vysokolesklej plochy s matnou plochou (tzv. „proof“ kvalita) a bežnú, ktorá má rovnaký odtieň. V poslednom čase je však bežná kvalita na ústupe. Numizmatici si radšej priplatia za kvalitnejšie mince,“ vysvetlil Ing. Ľuboš Kupec, obchodný námestník Mincovne Kremnica, š.p.

Na podujatí v Nitre mali záujemcovia možnosť zakúpiť si striebornú mincu spolu s certifikátom. Na averze mince je citácia plakety z Bojnej, ktorá symbolizuje ranné kresťanstvo na našom území. Je tu aj symbolika gréckeho kríža. Na reverze je latinský kríž, ktorý symbolizuje Rím. Pod ním sú správne ikonograficky zobrazené postavy vierozvestcov Konštantína a Metoda. Sú významovo prepojené so zobrazením ukrižovaného Krista. Použitý motív hlaholiky na averze a reverze mince symbolizuje slovanský liturgický jazyk.

Národná banka Slovenska vydala pred mesiacom prvú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 25 eur a predtým niekoľko 20-eurových a 100-eurových mincí.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN