NN-TV Diskusie. 3. časť – Čo predchádzalo vzniku a vznik Prvej Slovenskej republiky (14. marec 1939)

NN-TV Diskusie. 3. časť – Čo predchádzalo vzniku a vznik Prvej Slovenskej republiky (14. marec 1939)

Dňa 14. marca si každoročne pripomíname výročie vzniku slovenskej štátnosti. Prvá Slovenská republika zo 14. marca 1939 završuje politické ambície Slovákov, ako ich najvyššiu métu národnej emancipácie v dejinnom kontexte. Napriek dôležitosti samotného medzníka, ešte aj dnes, v 21. st. sa aktuálne objavujú rôzne účelové interpretácie historického 14. marca, ktoré v plnej nahote odhaľujú prejavy aktuálneho spoločenského tabu. Jedným z dôsledkov tejto situácie je prax súčasných vládnych a represívnych zložiek SR (marec 2017), v ich snahe zabraňovať slobodnej diskusii na vytypované témy. To sa týka aj ústavou zaručenej slobody na politický názor, ba dokonca aj na poli odbornej diskusie historikov.

V snahe predísť súčasnej svojvôli a normalizačným praktikám spoločenského systému predkladáme verejnosti necenzurovaný záznam televíznej besedy, ktorú pripravila iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO. Diskutuje historik Martin Lacko, Ivan Mrva a právnik Roman Ruhig.

Účastníci debaty v rôznych nemainstreamových súvislostiach intepretujú a deinterpretujú vybrané, už chronicky známe fabulácie na Prvú Slovenskú republiku, ešte z obdobia komunistickej totality, ale aj z perspektívy niektorých súčasných historikov, ktorí sú zacyklení do svojich neomarxistických osobných predstáv, a možno práve o to viacej dávajú o sebe vedieť. Alebo aj rôzni samozvaní odborníci novinári z tzv. závislých masmédií, či treťosektoroví aktivisti, v ich zjednodušujúcom pohľade na svet.

Televízny diskusný klub je príspevkom do novovznikajúceho nemainstreamového audiovizuálneho cyklu na rôzne spoločenské otázky, nielen u nás na Slovensku, ale aj v sústredení sa na Európu i svet, a navzdory už praktizovaným a zjavným perzekúciám namiereným proti slobode názoru u nás. Vnímavému divákovi ponúkame jedinečnú príležitosť pre alternatívu, čím zapĺňame absenciu slobodnej diskusie v médiách, dokonca aj v tých verejnoprávnych.

K vzniku Prvej slovenskej štátnosti 1939 predchádzalo viacero dohôd Clevelandská (1915) a Pittsburská dohoda (1918), Mníchovská dohoda podpísaná 30. septembra 1938, Žilinská dohoda z 6. októbra 1938 a Zákon o autonómii Slovenskej krajiny bol ústavný zákon prijatý 19. novembra 1938 Národným zhromaždení, Československej republiky uvedený v zbierke zákonov 22. novembra 1938 pod č. 299/1938 zb.. Po prijatí tohoto zákona sa názov česko-slovenského štátu zmenil z pôvodného názvu Československá republika, resp. Republika Československá na Česko-Slovenská republika – tzv. Druhá Česko-Slovenská republika. Nie je možné ani vynechať prvú Viedenskú arbitráž. – Viedenský diktát , ktorý sa konal 2. Nov.1938, a ktorou Nemecko a Taliansko donútili Česko-Slovensko vzdať sa v prospech Maďarského kráľovstva územia na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi. 

Po udalostiach v marci 1939 (Homolov puč, kde v noci z 9. na 10. marca 1939, vyhlásila Vláda ČSR v autonómnej Slovenskej krajine mimoriadny stav). Sprevádzal ho vojenský zásah, pri ktorom bolo uväznených cca 250 osôb, väčšinou zo štruktúr HSĽS a Hlinkovej gardy. Inicioval ho gen. Alois Eliáš a príkaz naň dal priamo prezident ČSR, Emil Hácha. 14. marca 1939 prijal Snem Slovenskej krajiny zákon o samostatnom Slovenskom štáte 1/1939 a 21. júla 1939 bola prijatá ústava Slovenskej republiky ako ústavný zákon 185/1939.

Z udalostí, tak, ako bežali je zrejmé, že v tie pohnuté dni sa dejiny dávali do pohybu hlavne tlakom zvonka. Hitler, aj Maďarská hrozba boli tými urýchľovačmi, ktoré viedli k vzniku štátu tak, ako bol vyhlásený. Samozrejme, bola tu nespokojnosť s politikou Prahy, ktorá nespĺňala očakávania Slovákov, zakotvené v Pittsburskej dohode. Slováci sa sťažovali na ,,koloniálnu politiku”, ktorú bolo vidieť napríklad v počte ,,českých žandárov” pôsobiacich na Slovensku, alebo vo velení a správe vojenských posádok lokalizovaných na Slovensku. To pomáhalo ,,radikalizovať” Slovenskú politickú scénu. Napriek všetkému Tiso a jeho umiernené krídlo HSĽS dokázali tlmiť snahy radikálov, ako Mach – Tuka – Ďurčanský. Slovenský snem  dokázal vyhlásiť samostatnosť Slovenska až vo chvíli, kedy naozaj sa rozhodovalo o už nie o  štátnosti, ale podrobení .