NN-TV Diskusie. 1.časť. Čo predchádzalo vzniku Prvej Slovenskej republiky (14. marec 1939)

NN-TV Diskusie. 1.časť. Čo predchádzalo vzniku Prvej Slovenskej republiky (14. marec 1939)

Dňa 14. marca si každoročne pripomíname výročie vzniku slovenskej štátnosti. Prvá Slovenská republika zo 14. marca 1939 završuje politické ambície Slovákov, ako ich najvyššiu métu národnej emancipácie v dejinnom kontexte. Napriek dôležitosti samotného medzníka, ešte aj dnes, v 21. st. sa aktuálne objavujú rôzne účelové interpretácie historického 14. marca, ktoré v plnej nahote odhaľujú prejavy aktuálneho spoločenského tabu. Jedným z dôsledkov tejto situácie je prax súčasných vládnych a represívnych zložiek SR (marec 2017), v ich snahe zabraňovať slobodnej diskusii na vytypované témy. To sa týka aj ústavou zaručenej slobody na politický názor, ba dokonca aj na poli odbornej diskusie historikov.
V snahe predísť súčasnej svojvôli a normalizačným praktikám spoločenského systému predkladáme verejnosti necenzurovaný záznam televíznej besedy, ktorú pripravila iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO. Diskutuje historik Martin Lacko, právnik Roman Ruhig a predstaviteľ Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Andrej Trnovec. Účastníci debaty v rôznych nemainstreamových súvislostiach intepretujú a deinterpretujú vybrané, už chronicky známe fabulácie na Prvú Slovenskú republiku, ešte z obdobia komunistickej totality, ale aj z perspektívy niektorých súčasných historikov, ktorí sú zacyklení do svojich neomarxistických osobných predstáv, a možno práve o to viacej dávajú o sebe vedieť. Alebo aj rôzni samozvaní odborníci novinári z tzv. závislých masmédií, či treťosektoroví aktivisti, v ich zjednodušujúcom pohľade na svet.
Televízny diskusný klub je príspevkom do novovznikajúceho namainstreamového audiovizuálneho cyklu na rôzne spoločenské otázky, nielen u nás na Slovensku, ale aj v sústredení sa na Európu i  svet, a navzdory už praktizovaným a zjavným perzekúciám namiereným proti slobode názoru u nás. Vnímavému divákovi ponúkame jedinečnú príležitosť pre alternatívu, čím zapĺňame absenciu slobodnej diskusie v médiách, dokonca aj v tých verejnoprávnych.