NN-TV Téma dňa: 29. výročie “Sviečková manifestácia”

NN-TV Téma dňa: 29. výročie “Sviečková manifestácia”