Nočný výstup na hrebeň Hrdoš pre náročných turistov

Nočný výstup na hrebeň Hrdoš pre náročných turistov

Neďaleko Ružomberka, v Šípskej Fatre sa nachádza hrebeň Hrdoš, ktorý sa odvážni turisti pokúsia opäť v rámci úcty k horám “pokoriť” 2. marca špeciálne nočným výstupom.

Šípska Fatra, jeden z geomorfologických podcelkov Veľkej Fatry, ponúka viacero atraktívnych turistických cieľov. Okrem eponymného vrchu Šíp k nim napríklad patrí pôsobivý hrebeň Hrdoš s dvoma vrcholmi – Predným a Zadným – a s majestátnym bralom zvaným Hrdošova, alebo tiež Hrdošná skala. Podľa oravskej povesti stával v minulosti niekde vo vrcholových častiach masívu hrádok.

Tomuto hrádku panoval istý veľmož, ktorého pre jeho pyšnú povahu nik nenazval inak ako Hrdošom. Hrdoš bol nesmierne majetný, o svoje bohatstvo sa však veľmi bál, a tak ho poskrýval v okolitých jaskyniach. Svoj život plný strachu a zlých skutkov nakoniec ukončil skokom zo skaly, ktorá sa dnes nazýva Hrdošovou. Kto by sa na Hrdoš a Hrdošovu skalu vybral, povestné poklady pravdepodobne neobjaví. Čakajú však na neho iné – prírodné.

V oblasti Hrdošovej skaly, ktorá sa nachádza na konci značenej tras, a ktorá predstavuje akési vyvrcholenie túry, možno obdivovať mohutné skalné bloky s oknami, bránami a niekoľkými jaskyňami. Najväčšou z týchto jaskýň je 120 m dlhá oficiálne neprístupná Žaškovská jaskyňa. Hrebeň Hrdoša s Hrdošovou skalou je prístupný po značkovaných turistických chodníkoch.

(iri)

Foto zdroj: http://www.visitorava.sk/sk/sport-aktivity/z-ostreho-1-067-m-n-m-cez-hrdos