Nový detviansky vyrezávaný kríž

Nový detviansky vyrezávaný kríž

Návštevníkov pri vstupe na cintorín v Detve od 13. septembra 2017 dôstojne víta nový detviansky vyrezávaný kríž. Požehnali ho na nedeľnej slávnosti 17. septembra. Tvorba a osadenie kríža je prejavom toho, že tristoročná tradícia detvianskych krížov je na Podpoľaní stále živá.

Vyše päť metrov vysoký kríž je hlavným krížom cintorína, začína sa pri ňom chodník krížovej cesty. Na cintoríne je viacero vyrezávaných krížov, slúžia ako náhrobníky. Novú dominantu dala zhotoviť farnosť Detva v spolupráci s mestom, na príprave a osadení sa podieľali viacerí dobrovoľníci.

Kríž je z majstrovskej dielne rezbára Jozefa Ďuricu z Raticovho vrchu. Vyrezával ho z dubového kmeňa od začiatku roka 2016 a dokončil ho v septembri 2017. Tradičné ornamenty maľovala manželka Marta. Rezbár Ďurica pre nový kríž zvolil symboly, ktoré v minulosti vyrezával detviansky rezbár Fekiač. Naviac sa rozhodol stvárniť na prednú stranu kríža Sedembolestnú Matku Božiu. Na jej počesť na bočné strany kríža umiestnil ľalie.

Kríž je kolorovaný siedmymi tradičnými farbami a to hnedou, bielou, žltou, červenou, zelenou, fialovou a belasou. Hnedá farba je farbou podkladovou, ostatných šesť farieb je používaných v bohoslužobnej liturgickej tradícii a majú svoju symboliku.

Prícestné aj náhrobné detvianske kríže sú artefaktmi ľudového umenia regiónu a sú zároveň súčasťou národného kultúrneho dedičstva Slovenska evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. Tieto symboly kresťanskej viery sú prejavom zručnosti a majstrovstva rúk miestnych tvorcov drevorezbárov.

Foto zdroj:http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/vzacny-dreveny-kriz-detve-chatra-zachrani-ho-akademicky-sochar-jan-filo.html

(iri)