Nový drevený chrám postavili v Snine tradičnými technológiami

Nový drevený chrám postavili v Snine tradičnými technológiami

Pravoslávni veriaci v Snine majú od nedele nový drevený chrám. Ide o celodrevenú stavbu a použité boli tradičné materiály aj tradičné technológie. Stavba trvala rok a vysvätiť ho prišiel pravoslávny arcibiskup prešovský a metropolita Čiech a Slovenska Rastislav.

Chrám je zasvätený veľkomoravskému kniežaťu, svätému Rastislavovi. Celkové náklady na výstavbu chrámu predstavujú sumu takmer 100.000 eur. Postavili ho takmer bez použitia klincov – okrem strechy a veže. Chrám dali zhotoviť na Ukrajine a doviezli ho na štyroch kamiónoch v minulom roku v októbri, aby ho na Slovensku skompletizovali. Za rekordne krátky čas vzniklo toto krásne dielo, ktoré je ďalšou dominantou Sniny. V Snine sa k pravoslávnej cirkvi hlási približne 2600 veriacich, celkovo je ich na Slovensku asi 50 tisíc.

Knieža Rastislav, ktorému je chrám zasvätený bol v rokoch 846 až 870 druhým veľkomoravským kniežaťom. Za jeho vlády prišli na územie Veľkej Moravy Konštantín a Metod ako byzantská misia, ktorá u nás vytvorila základy slovanského písomníctva. Rastislava ako svätého uctieva pravoslávna cirkev. Jeho kanonizácia sa konala 29. októbra 1994 v Prešove a 30. októbra v Brne.

Ilustračné foto zdroj: http://www.eurocoinsshop.eu/gb/silver-and-gold-coins/2502-100-euro-slovakia-2014-rastislav-proof.html

(iri)