Nový školský rok prinesie aj aktualizované učebnice

Nový školský rok prinesie aj aktualizované učebnice

S príchodom nového školského roka distribuuje do škôl ministerstvo školstva aktualizované učebnice. Do nákupu 1,1 milióna kusov nových učebníc bolo investovaných viac ako 3,7 milióna eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj viacero titulov priamo v elektronickej verzii.

Vyše milióna učebníc bude dodaných školám k začiatku nového školského roka 2017/2018. Ide o reedície učebníc, ktoré boli prostredníctvom Edičného portálu školami najviac žiadané a ktoré mohol rezort, vzhľadom na ich vysoký náklad, čo najhospodárnejšie nakúpiť.

Rovnako sa v uspokojovaní požiadaviek škôl sústredilo ministerstvo na nákup učebníc pre tie predmety, ktoré sú kľúčové pre zisťovanie vedomostí v rámci medzinárodného testovania OECD PISA zameraného na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť. Ministerstvo školstva verí, že tento pozitívny trend sa podarí udržať, a to aj vďaka nedávno navýšenému rozpočtu na učebnice o milión eur (zo súčasných 6,3 mil. eur). Aktuálne sa už preto pripravuje ďalšie kolo reedícií v snahe zabezpečiť školám čo najviac kníh. Tie by mali byť dodané do škôl následne v októbri, resp. novembri tohto roka.

So začiatkom nového školského roka prichádzajú do škôl aj učebnice aktualizované podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Tešiť sa na ne môžu žiaci v 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku gymnázií s osemročným štúdiom, a to konkrétne v prípade predmetov chémia, dejepis, občianska náuka, fyzika a biológia. S rovnako aktualizovanými učebnicami aj pre predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra a maďarský jazyk a literatúra budú pracovať žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

V snahe zefektívniť proces verejného obstarávania učebníc chce navyše ministerstvo školstva podať zásadnú pripomienku k novele zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie. Ministerstvo školstva chce vyrokovať uplatnenie výnimky vo verejnom obstarávaní. Tá by mala pomôcť efektívnejším spôsobom vyriešiť problém chýbajúcich učebníc v takých špecifických prípadoch, ako je zabezpečenie učebníc vo vyučovacom jazyku národnostných menšín, učebníc pre odborné predmety a učebníc pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami. Cieľom je zabezpečiť požadovanú kvalitu učebníc, a to čo najefektívnejšie – za čo najlepšiu cenu a v čo najskoršom časovom horizonte.

Foto zdroj:

(bre)