Nový zákon o ochrane osobných údajov

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Systém ochrany osobných údajov čakajú zmeny. Prináša ich návrh nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý pripravil Úrad na ochranu osobných údajov pod vedením Sone Pőtheovej. Právnu normu 12. 10. poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Cieľom zákona je okrem iného zjednotenie úpravy pre činnosti spadajúce aj nespadajúce pod právo Európskej únie, čo má byť benefitom ako pre prevádzkovateľov, tak aj dotknuté osoby a bežných ľudí, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania. Upravujú sa i niektoré oblasti spracúvania osobných údajov pre potreby národnej legislatívy, napríklad ochrana spracúvania rodného čísla alebo zamestnaneckých osobných údajov.

Návrh zákona prináša ústup od formalizovaného dokladovania splnených povinností prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi a kladie skôr dôraz na ich vykonanie a dodržiavanie v praxi, priblížil úrad. V globále možno podľa neho uviesť, že prevádzkovatelia a sprostredkovatelia súladní svojím spracúvaním osobných údajov s doterajším zákonom, ktorý sa ruší, budú súladní aj s novou právnou úpravou.

Zásadnou zmenou – spresnením prešli práva dotknutých osôb. Tie sú v terajšom zákone podľa úradu pomerne slabo „rozpísané“, a preto pri ich uplatňovaní vznikali problémy. „Teraz sú práva dotknutých osôb prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať,“ odôvodnil predkladateľ. Ide o tzv. nastavenie „reklamačných poriadkov“ alebo pravidiel, ktoré sú jasné a presné, čo je výhodou pre obe strany.

Novinkou sú tiež možnosti, ako môžu prevádzkovatelia navonok, voči úradu aj verejnosti deklarovať, že v ich spoločnosti sa dodržiavajú štandardy ochrany osobných údajov. Slúžiť na to budú napríklad kódexy správania a možnosť, aby k nim prevádzkovatelia pristúpili a dodržiavali ich podmienky.

Zákon sa vzťahuje na všetky fyzické osoby na území SR. Bežní občania by mali podľa úradu pocítiť posilnenie svojich práv, zlepšenie prístupu a možnosti kontroly nad svojimi osobnými údajmi. Návrh predpokladá aj vznik nových práv, napríklad práva na prenosnosť osobných údajov od jedného prevádzkovateľa inému, ak je to technicky možné a sú splnené ďalšie podmienky. Pre bežného človeka by mal byť zákon prínosom, sľubuje predkladateľ. Takých sľubov sme už však počuli až priveľa…

Foto zdroj: http://www.webporadca.eu/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/

(TASR/NN)