Od Stalingradu do Bratislavy vo Svidníku

Od Stalingradu do Bratislavy vo Svidníku

V predvečer osláv Karpatsko-duklianskej operácie 5. októbra sa v Dome kultúry Svidník začne za prítomnosti zástupcov veľvyslanectva Ruskej federácie výstava dokumentárnych fotografií Od Stalingradu do Bratislavy. V kinosále DK bude zároveň premietanie vojnového filmu Stalingrad od režiséra Fjodora Bondarčuka.

Historici v ostatných rokoch naliehavo zdôrazňujú, že v nepokojnom čase rozkolísaných hodnôt je mimoriadne dôležité, aby si ľudstvo pripomínalo zlomové etapy svojej minulosti, nezabúdalo na tragické okamihy dejín a zodpovedne viedlo nastupujúce generácie k primeranej ostražitosti pred neustále prítomnou hrozbou opakovania dejinných katakliziem. Do tohto kontextu prináleží aj panelová výstava Od Stalingradu do Bratislavy.

Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armádami. Bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Od 8. septembra do 27. októbra 1944 tu zahynulo 21 tisíc sovietskych a tisíc osemsto česko-slovenských bojovníkov. Išlo o príslušníkov vojenských jednotiek obnovujúcej sa ČSR a medzi nimi okrem Čechov a Slovákov boli aj príslušníci ostatných národností, osobitne Rusínov z Podkarpatskej Rusi a severovýchodného Slovenska.

 

Foto zdroj:http://mapio.net/pic/p-22311241/

(iri)