Odborníkov máme menej ako šafranu

Odborníkov máme menej ako šafranu

Ak sa pozrieme do prehľadu voľných pracovných miest mnohých veľkých výrobných podnikov, získať kvalitných hutníkov, zváračov, frézarov, sústružníkov či konštruktérov je takmer nadľudský výkon. Prečo sa v mnohých prípadoch dlhodobo nedarí tieto miesta obsadiť?

Jeden z dôvodov je iste aj v tom, že po roku 1989 prekrylo nadšenie z dlhoočakávanej zmeny racionálne pohľady. Diskutované predstavy o likvidácii hút a ich ,,nahradenie zelenými lúkami“, či rozhodujúcich strojárskych špeciálok sa negatívne odrazili v povedomí verejnosti. Mnoho schopných ľudí z týchto podnikov odišlo, pretože pre ne prestali byť perspektívne. Takmer nulový bol záujem o hutnícke a strojárske odbory na vysokých i stredných školách vrátane stredných odborných učilíšť. Dôsledkom toho je nedostatok kvalifikovaných záujemcov o prácu v týchto odboroch.

Odklon mladých od štúdia technických odborov, čo je závažný problém. A tak nie je ničím výnimočným, že keď príde napríklad na vysokú školu atraktívna ponuka, takmer ju nemáte komu predložiť. Podniky potom zvádzajú veľký boj o tých pár študentov, z ktorých časť napokon ani vo svojom odbore nenastúpi. A získať kvalifikovaných robotníkov je takmer nemožné. Odborníci varujú, že môže byť ešte horšie. Neregulovaný počet stredných škôl, ktorý sa zvýšil od roku 1989 asi o polovicu napovedá, že táto cesta vedie „do pekla“ . Výsledkom je neraz absolvent ,,za každú cenu“, ktorý sa v praxi iba ťažko adaptuje. Veľké podniky sa preto už dávnejšie začali vracať k dávnominulému modelu – konkrétna spolupráca školy s praxou nielen formou odbornej praxe, ale aj budovaním vlastných škôl.  Ako bude nová generácia pripravená v danom odbore a či má šancu uplatniť sa na trhu práce, je vecnou nás všetkých. V tejto situácii nestačí aktivita iba na strane podnikov – napríklad poskytovanie finančných príspevkov študentom stredných a vysokých škôl, sponzorovanie žiakov učilíšť a zvýhodnenie v učebných odboroch preferovaných firmou. Tu musí razantnejšie plniť svoju úlohu štát prostredníctvom regulácie počtu stredných škôl, aspoň podľa kvality výučby a úrovne absolventov. Základný rámec vrátane potrebnej legislatívy musí vytvoriť štát. Potom už bude závisieť od podnikov, ako sa v rámci nej budú vedieť pohybovať.

 

Foto zdroj: http://www.pegasoimpiantisrl.it/sistemi-parheggio/04/delta.html

(ebu)